Apply for this job Apply via LinkedIn

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

Foreigner Can Apply? No 671 views
• สรรหา, เปรียบเทียบ และดำเนินการจัดซื้อสินค้าให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ

• ประเมินผู้จำหน่าย (External provider) ตามการส่งมอบ ระยะเวลาในการจัดส่ง และบริการหลังการขาย
• เจราจาต่อรองการสั่งซื้อสินค้าให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ
• จัดทำใบสั่งซื้อ / จัดทำรายงานการสั่งซื้อ และติดตามสถานะของการสั่งซื้อ
• ควบคุม ติดตาม และบริหารจัดการฐานข้อมูล (External provider)
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
More Information
  • Salary ( Baht) Negotiable
  • Highlight บริษัทเป็นผู้นำทางด้านบรรจุภัณฑ์แบบอ่อน ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบอ่อน โดยทีมงานคุณภาพ มีความประสงค์รับบุคลากรเพิ่ม เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
  • Foreigner Can Apply? No
  • Numbers of Positions 1
Apply for this job Apply via LinkedIn

บริษัทเป็นผู้นำทางด้านบรรจุภัณฑ์แบบอ่อน ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบอ่อน โดยทีมงานคุณภาพ มีความประสงค์รับบุคลากรเพิ่ม เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

สวัสดิการ ดังนี้

-โบนัส
-การปรับเงินเดือนประจำปี
-ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ
-สัมนานอกสถานที่ประจำปี
-กิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม ( CSR )
-งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
-กองทุนประกันสังคม
-กองทุนเงินทดแทน
-เสื้อยูนิฟอร์ม
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-ฝึกอบรมพัฒนาทักษะบุคลากร
-สิทธิการลาต่างๆ
-เงินกู้ยืมบริษัทไม่มีดอกเบี้ย

Information
  • Address Line 1 154 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ
  • City Bangkok
  • Postcode 10150
  • Phone 028985918-9 ต่อ 132 - 133