• This job has expired!

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

Foreigner Can Apply? No 444 views

หน้าที่รับผิดชอบ
1.วางแผนการทำงานด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฏหมาย
2.ฝึกอบรมพนักงานให้ตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
3.จัดทำเอกสารความปลอดภัยส่งราชการ
4.ตรวจสอบ/สอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานและรายงานรวมทั้งเสนอข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร
5.วิเคราะห์จุดเสี่ยง พื้นที่และลักษณะ การทำงานที่ไม่ปลอดภัยเสนอแนวทางแก้ไขและป้องกัน
6.ดำเนินด้านสุขภาพพนักงาน
7.ดำเนินการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานตามที่กฏหมายกำหนด
8.ดำเนินนโยบายยาเสพติด (โรงงานสีขาว)

 

More Information
  • Salary ( Baht) 15,000-20,000
  • Highlight 1.ยินดีรับ นศ.จบใหม่ 2.หากมีประสบการณ์ และภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่อยุธยา จะพิจารณาเป็นพิเศษ หน้าที่รับผิดชอบ 1.วางแผนการทำงานด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฏหมาย 2.ฝึกอบรมพนักงานให้ตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน 3.จัดทำเอกสารความปลอดภัยส่งราชการ 4.ตรวจสอบ/สอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานและรายงานรวมทั้งเสนอข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร
  • Foreigner Can Apply? No
  • Numbers of Positions 2
  • This job has expired!

เป็นบริษัทฯ ทำธุรกิจการคนส่ง-ขนถ่ายสินค้าทั้งทางบกทางน้ำ และเป็นโกดังเก็บสินค้า

Information
  • City Bangkok
  • Postcode 10120
  • Phone 02-2853020
  • ruangaroon@pnvlogistics.com