• This job has expired!

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

Foreigner Can Apply? No 263 views
คุณสมบัติ
 – เพศชาย/หญิง อายุ 22 – 35 ปี
– วุฒิ ปวส. – ป.ตรี สาขาบริหาร, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความอดทนในการทำงานและรับผิดชอบในงานให้สำเร็จตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS office
หน้าที่และความรับผิดชอบ

 – ควบคุมการรับเข้า และจ่ายออกของสินค้าตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน

– ควบคุมการทำความสะอาดพื้นที่ในการปฏิบัติงานและโกดังข้าว
– ควบคุมการทำงานตรวจรับ-เบิกจ่ายประจำวัน จัดทำเอกสารประจำวันรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
– ควบคุมดูแลพนักงานขับรถโฟล์คลิฟตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
– ควบคุมดูแลการทำงานของหัวหน้ากะและพนักงานประจำวัน
– งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
More Information
 • Salary ( Baht) Negotiable
 • Highlight สวัสดิการ: - กองทุนการศึกษาบุตร - กองทุนสวัสดิการเงินฉุกเฉิน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ค่าที่พัก(กรณีไปทำงานต่างจังหวัด) - ค่าเบี้ยเลี้ยง - ค่าแรงจูงใจในการทำงาน - เครื่องแบบพนักงาน - เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ - เบี้ยขยัน - โบนัส และ การปรับค่าจ้างประจำปี - ประกันชีวิตพนักงาน - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี - สวัสดิการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • Foreigner Can Apply? No
 • Numbers of Positions 1
 • This job has expired!

บริษัท เยนเนอรัล ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด เปิดดำเนินการมากว่า 20 ปีเป็นบริษัทที่มีความมั่นคง ปัจจุบันมีพนักงานร่วม 300 คนมีสวัสดิการหลายอย่างอาทิ ที่พักฟรี การปรับค่าจ้างประจำปี โบนัส และการท่องเที่ยวประจำปี

Information
 • Address Line 1 89 หมู่ 2 ตำบลวังโรงใหญ่ ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว
 • City Nakhon Ratchasima Thailand
 • Postcode 30140
 • Phone 0864658811
 • Website www.generalfood.co.th
 • personel@generalfood.co.th