Apply for this job Apply via LinkedIn

เจ้าหน้าที่ขาย (เคมีภัณฑ์)

Foreigner Can Apply? No 397 views1 application - 
รายละเอียดงาน
 • ขายสินค้าและบริการตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ให้คำปรึกษา ออกพบลูกค้า แนะนำสินค้าและบริการ
 • วิเคราะห์ความต้องการของตลาดลูกค้า เพื่อหาช่องทางในการเพิ่มปริมาณหรือประเภทสินค้าใหม่
 • ควบคุมและติดตามการชำระหนี้ของลูกค้า
 • ประสานงานกับลูกค้าตามแผนการขาย
 • บันทึกการเข้าเยี่ยมลูกค้า การหาลูกค้ารายใหม่ในแต่ละเดือน และร่วมประชุมแผนงานประจำเดือนเพื่อปรับปรุงแผนงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีปริญญาตรี สาขา เคมีอุตสาหกรรม, วิศวกรรม, วิทย์ฯเคมี, ปิโตรเคมี,เคมีอาหาร, Food Science, อุตสาหการ, ประมง หรือเกี่ยวข้อง
 • มีความประสบการณ์ในการขายสินค้า (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีทักษะในเรื่องของการเจรจาต่อรอง
 • มีความมุ่งมั่นที่จะทำยอดขายให้ได้ตามที่บริษัทกำหนด
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • มีรถยนต์เป็นของตนเองที่สามารถนำมาใช้ในการปฎิบัติงานได้
 • สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • โบนัสประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิต
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เงินขวัญกำลังใจ( ค่าคลอดบุตร งานมงคลสมรส)
 • เงินช่วยเหลืองานมรณะกรรมของตนเองและครอบครัว
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • น้ำมันรถ / ค่าสึกหรอ
 • อื่นๆตามระเบียบบริษัท

สนใจติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด

77/113 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

Tel : 02-440-0809 EXT : 522

Email : hr_job@witcorp.co.th

More Information
 • Salary ( Baht) Negotiable
 • Highlight ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์
 • Foreigner Can Apply? No
 • Numbers of Positions 2
Apply for this job Apply via LinkedIn

ธุรกิจของเราก่อตั้งขึ้นในปี 2529 ดำเนินธุรกิจในการจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ และวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมพื้นฐานหลัก ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาธุรกิจของเรามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันสายธุรกิจประกอบด้วย สายธุรกิจเคมีภัณฑ์ ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น และธุรกิจเหล็กและเฟอร์โรอัลลอยด์ โดยฐานลูกค้าของบริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ ครอบคลุมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

สำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ ลูกค้าของเราครอบคลุมไปในหลากหลาย อุตสาหกรรมหลัก เช่น อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม กระดาษ อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินธุรกิจบริการให้เช่าแท็งค์บรรจุเคมีภัณฑ์เหลว
ขนาดใหญ่ บริการผสมและแบ่งบรรจุเคมีภัณฑ์ บริการตรวจสอบคุณภาพ
เคมีภัณฑ์และ บริการด้านลอจิสติกส์ ซึ่งทำให้การดำเนินธุรกิจจัดจำหน่าย
เคมีภัณฑ์ของวิทย์คอร์ป โปรดักส์ เป็นไปอย่างครบวงจร

จากการดำเนินงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เรายึดถือความซื่อสัตย์ และความ
น่าเชื่อถือเป็นหลัก ทำให้บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ ได้รับ
ความไว้วางใจจากคู่ค้าและลูกค้าของบริษัทเป็นอย่างดี ในด้านกระบวนการ
ทำงาน เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ

Information
 • Address Line 1 77/113 อาคารสินสาธร ทาวเวอร์ ชั้น 27
 • Address Line 2 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
 • City Bangkok
 • Postcode 10600
 • Phone 02-440-0809
 • Website http://www.witcorp.co.th/
 • hr_job@witcorp.co.th
More jobs from บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด