• This job has expired!

เจ้าหน้าที่ขับรถ (สำนักงาน)

Foreigner Can Apply? No 357 views
รายละเอียดงาน
 1. ให้บริการขับรถยนต์รับ-ส่งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
 2. ส่งเอกสารให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาล
 3. ตรวจเช็ครถยนต์และบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 4. ทำรายงานการใช้รถยนต์ประจำเดือน
 5. ทำความสะอาดรถยนต์
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประโยชน์ที่ได้รับ
• วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปีละ 15 วัน
• วันหยุดพักผ่อนประจำปี ปีละ 8 วัน และ 12 วัน
• ปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปี
• สวัสดิการรักษาพยาบาลเฉพาะตัว
รักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามระเบียบประกันสังคม
• สวัสดิการรักษาพยาบาล บิดา-มารดา
เมื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำ (119 วัน) แล้ว  บิดา-มารดา ได้รับส่วนลดการรักษาพยาบาล 30%   วงเงิน 100,000 บาท/ปี
• สวัสดิการรักษาพยาบาล คู่สมรส-บุตรธิดา
เมื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำ (119 วัน) แล้ว  คู่สมรส-บุตรธิดา ได้รับส่วนลดการรักษาพยาบาล 50%   วงเงิน 100,000 บาท/ปี
• ตรวจสุขภาพประจำปี
– ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี ตามมาตรฐานของโรงพยาบาล
– เลือกตรวจเพิ่มเติมได้ในราคาพิเศษ
• หอพัก
• ชุดเครื่องแบบ
• เงินช่วยเหลือฌาปนกิจเจ้าหน้าที่  คู่สมรส-บุตรธิดาและบิดามารดา
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ประกันสังคม
• สหกรณ์ออมทรัพย์
• สวัสดิการสำหรับผู้เกษียณอายุ 60 ปี
–  มอลโล่ และทองคำ ตามอายุงาน
–  ส่วนลดค่าห้องพัก
• ชั่วโมงการทำงาน
– ไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
สิ่งที่ต้องการในงาน
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
 2. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ชนิดที่ 1 หรือชนิดที่ 2 ของกรมการขนส่งทางบก
 3. มีความชำนาญการใช้เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 5. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน
วิธีการใช้

หลักฐานการสมัครงาน

 1. รูปถ่าย  ขนาด  1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป+
 2.                  สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน  1 ฉบับ
 3.         3. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1 ฉบับ
 4.  4. สำเนาใบรับรองการจบการศึกษา  จำนวน 1 ฉบับ
 5.         5. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)  จำนวน 1 ฉบับ

           สมัครงานด้วยตัวเองหรือทางจดหมาย หรือ E-mail address : recruit@hc-hospital.comติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 (อาคารบริการใหม่)  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  โทร. 0-2223-1351 ต่อ 5410, 5411

ที่อยู่  665 ถนนบำรุงเมือง  เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ  10100

รถประจำทางที่ผ่าน 15,47,48,204, ปอ.508, ปอ.204

Link สมัครงาน : https://goo.gl/forms/FUPLfmkra6AjZNh82

 

More Information
 • Salary ( Baht) 10,000-15,000
 • Highlight -
 • Foreigner Can Apply? No
 • Numbers of Positions 3
 • This job has expired!

   โรงพยาบาลหัวเฉียว  เป็นโรงพยาบาลเอกชนในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ที่มีศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยนอกได้ปีละประมาณ  500,000  คน  มีเตียงรองรับผู้ป่วย  450  เตียง  สามารถให้บริการตรวจรักษาพยาบาลโรคต่างๆ  ได้อย่างครอบคลุมทุกสาขาการแพทย์  โดยมีคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงกว่า  200  ท่าน  พรั่งพร้อมด้วยเครื่องมือตรวจวินิจฉัยโรคที่ละเอียดแม่นยำและทันสมัยพร้อมบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ อีกมาก

   วิสัยทัศน์ : หัวเฉียวก้าวไกล  มั่นใจมาตรฐาน  ประทับใจบริการ  โรงพยาบาลเพื่อสังคม

Information
 • Address Line 1 665
 • Address Line 2 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
 • City Bangkok
 • Postcode 10100
 • Phone 02 223 1351 ต่อ 5410,5411
 • Website http://www.hc-hospital.com/pr-job.html
 • recruit@hc-hospital.com