Apply for this job Apply via LinkedIn
Foreigner Can Apply? No 620 views

คุณสมบัติ          :

1. อายุ ไม่เกิน 35 ปี

2. จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ด้านบัญชี

3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงิน และบัญชีอย่างน้อย 2 ปี

4. มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์

5. สามารถทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้

6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

 

ลักษณะงาน        :

1. จัดทำบัญชีรายรับ และรายจ่าย

2. จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงิน และบัญชี

3. ทำงานวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น.

 

สถานที่ปฏิบัติงาน           :

23/73-75 บล็อก จี (อาร์ ซี เอ) ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310

 

หลักฐานที่ใช้สมัคร          :

1. รูปถ่าย จำนวน 1 รูป

2. สำเนาหลักฐานผลการศึกษา

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี)

 

โทรศัพท์. 02-203-1758     ต่อ 103-104

แฟกซ์. 02-203-1564

E-mail : hr@granedathailand.com  ,  hr02@granedathailand.com

 

More Information
  • Salary ( Baht) 15,000-20,000
  • Highlight มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงิน และบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
  • Foreigner Can Apply? No
Apply for this job Apply via LinkedIn

GRANEDA ก่อตั้งโดยทีมบริหารซึ่งเป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารงานด้านธุรกิจสถาบันเสริมความงามชั้นนำในประเทศกว่า 10 ปี จากประสบการณ์ที่สั่งสมกันมานานได้รวมตัวกัน เพื่อสร้างแบรนด์ใหม่ที่สามารถตอบทุกโจทย์ของความต้องการของผู้บริโภคในตลาด เราเน้นคุณภาพของการบริการ และรักษาให้เห็นผลที่ชัดเจนโดยมาตรฐานสากล

“เรามุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการสู่มาตรฐานสากล พร้อมทั้งสร้างชื่อเสียงและความเชื่อมั่น เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำตลาดเสริมความงามทั้งในไทยและต่างประเทศ”

Information
  • Address Line 1 23/73-75 ชั้น 2-3 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
  • Postcode 10310
  • Phone 02-203-1758 ต่อ 103-104
  • Website www.granedathailand.com
  • hr02@granedathailand.com