Apply for this job Apply via LinkedIn

เจ้าหน้าที่การตลาด (MKT)

Foreigner Can Apply? No 263 views
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
• ประสานงานในฝ่ายการขายและการตลาด ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท โดยมีการทำงานพอสังเขป ดังนี้
> ดูแลข้อมูลในการลงสื่อโฆษณา และสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ รวมถึงควบคุมแผนการโฆษณาให้เป็นไปตามตารางที่หัวหน้าฝ่ายกำหนด
– จัดทำและกระจายข้อมูล ข่าวสารด้านการขายและการตลาด ให้กับตัวแทนจำหน่าย ลูกค้า และพนักงานในบริษัททราบ เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ใบเสนอราคา ราคาปลีก-ส่ง แคตตาล็อก ข้อมูลการส่งเสริมการขาย ฯลฯ พร้อมทั้งให้ข้อมูลกับทีมงานที่เกี่ยวข้องจัดทำต่อไป เช่น Update Website / Direct mail / E-mail / โทรสาร / จดหมายข่าว ฯลฯ
– ช่วยเหลือทีมงานขายในการจัดทำกิจกรรมการขายนอกสถานที่ และสัมมนา (Seminar )
> การออกแบบ และจัดทำเอกสารต่างๆ ของหน่วยงาน เช่น ปกสินค้า บรรจุภัณฑ์ แคตตาล็อก แผ่นพับเอกสารนำเสนอลูกค้า เอกสารส่งเสริมการจำหน่าย ป้ายโฆษณา ฯลฯ
• สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ราคา ข้อมูลบริษัท ข้อมูลการขายแก่ตัวแทนจำหน่ายและลูกค้า
• สามารถให้ Idea / Concept ในด้านการออกแบบแก่หน่วยงานต่างๆ ได้ เช่น การจัดทำเอกสารให้น่าสนใจ จัดทำสื่อเพื่อตกแต่ง Booth / การจัดวางสินค้า ฯลฯ
• รวบรวมข้อมูลข่าวสารของบริษัทที่ลงในสื่อต่างๆ เพื่อสรุปรายงานให้หัวหน้างานทราบ
คุณสมบัติ
• เพศชาย / หญิง
• วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
• มีความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Office ได้
• สามารถพูด และเขียนภาษาอังกฤษได้
• สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้
• มีความสามารถและทักษะด้านการประสานงาน
• สามารถทำงานรวดเร็ว และมีความรับผิดชอบสูง
More Information
 • Salary ( Baht) 20,000-25,000
 • Highlight • หากมีประสบการณ์ด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • หากมีประสบการณ์ด้านโปรแกรมบริหารงานบุคคลและบริหารงานโรงแรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Foreigner Can Apply? No
 • Numbers of Positions 1
Apply for this job Apply via LinkedIn

บริษัท ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นทีมงานพัฒนาซอฟต์แวร์โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีคุณภาพ ก่อตั้งเมื่อปี 2541 ทุนจดทะเบียน15.3 ล้านบาท มีผลงานเป็นที่รู้จักโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้งานระดับองค์กร เช่น ระบบบริหารงานบุคคล (GENiUS HRM 4in1), ระบบบันทึกเวลาทำงาน (GENiUS TA), ระบบบริหารการลาออนไลน์ (GENiUS Leave Online), ระบบใบจ่ายเงินเดือนออนไลน์ (GENiUS Payslip Online), ระบบบริหารงานโรงแรม (GENiUS-iHotel) และโปรแกรมพจนานุกรมไทยซอฟท์แวร์ (ThaiSoftware Dictionary) ซึ่งสำหรับการให้บริการ ไทยซอฟท์แวร์จะร่วมมือกับพันธมิตรตัวแทนจำหน่ายมากกว่า 30 บริษัททั่วประเทศ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่า ไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ใดของประเทศไทย ก็จะได้รับบริการที่มีคุณภาพเสมือนได้รับจากเราโดยตรง

Information
 • Address Line 1 19/26 ม.ชวนชื่น โมดัส เซนโทร ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 41
 • Address Line 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด
 • City Nonthaburi Thailand
 • Postcode 11120
 • Phone 0-2575-3959
 • Website http://thaisoftware.co.th/
 • parichart@thaisoftware.co.th