Apply for this job Apply via LinkedIn

เขียนแบบงานโครงสร้าง

Foreigner Can Apply? No 235 views
รายละเอียดงาน

เขียนแบบงานโครงสร้างอาคาร

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • สวัสดิการ :- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันอุบัติเหตุ เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ ยูนิฟอร์ม ปรับเงินเดือน โบนัส  ค่าตำแหน่ง ค่าชำนาญการ ค่าพาหนะ ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะตำแหน่ง) ,ความก้าวหน้าในอาชีพ  ฯลฯ
สิ่งที่ต้องการในงาน
 1. เพศชาย – หญิง อายุ 20  ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ปวส.  ขึ้นไป
 3. ใช้งานโปรแกรม AutoCAD ได้เป็นอย่างดี
 4. สามารถเขียนแบบระบบ M&E หรือ แบบโครงสร้าง
 5. มีความละเอียด รอบคอบ ในการเขียนแบบ
 6. สามารถทำงานเป็นทีม และประสานงานได้ดี
 7. มีความขยัน อดทน รับผิดชอบ และชอบเรียนรู้สิ่งใหม่
 8. หากเคยผ่านงานเขียนแบบด้วยโปรแกรม REVIT จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีการใช้

ส่งประวัติส่วนตัว หรือ สมัครด้วยตนเองได้ที่แผนกบุคคล  วันจันทร์  –  ศุกร์  เวลา  09.00 – 16.00 น.

คุณพรทิพย์ , คุณนุชสรา  โทร 02 – 318 8531-3   e-mail : pornthip.m@wasso.co.th

 

More Information
 • Salary ( Baht) 15,000-20,000
 • Highlight กลุ่มบริษัท ว.และสหายฯ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2516 ในธุรกิจให้คำปรึกษา ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง ในด้านวิศวกรรมโครงสร้าง, เครื่องกล, สิ่งแวดล้อม, ไฟฟ้าและไฟฟ้าสื่อสาร ธุรกิจของเราได้รับการยอมรับและขยายตัวอย่างต่อเนื่องในธุรกิจงานออกแบบ-ก่อสร้าง ก่อสร้าง ประเภทอาคารสูง โรงแรม, รีสอร์ท, อาคารสำนักงานขนาดใหญ่ ,อาคารชุดที่พักอาศัย และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการเติบโตและการขยายตัวของธุรกิจ บริษัทฯ ประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถและศักยภาพที่โดดเด่น ชอบทำงานท้าทาย และมุ่งมั่นต่อความสำเร็จขององค์กร เข้ามาร่วมงานกับเรา
 • Foreigner Can Apply? No
 • Numbers of Positions 2
Apply for this job Apply via LinkedIn

กลุ่มบริษัท ว.และสหายฯ  ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2516  ในธุรกิจให้คำปรึกษา ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง ในด้านวิศวกรรมโครงสร้าง, เครื่องกล, สิ่งแวดล้อม, ไฟฟ้าและไฟฟ้าสื่อสาร  ธุรกิจของเราได้รับการยอมรับและขยายตัวอย่างต่อเนื่องในธุรกิจงานออกแบบ-ก่อสร้าง ก่อสร้าง ประเภทอาคารสูง โรงแรม, รีสอร์ท, อาคารสำนักงานขนาดใหญ่ ,อาคารชุดที่พักอาศัย และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่  เพื่อรองรับการเติบโตและการขยายตัวของธุรกิจ บริษัทฯ ประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถและศักยภาพที่โดดเด่น ชอบทำงานท้าทาย และมุ่งมั่นต่อความสำเร็จขององค์กร เข้ามาร่วมงานกับเรา

Information
 • Address Line 1 55 ซอยรามคำแหง 18(แม้นเขียน 3 ) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
 • City Bangkok
 • Postcode 10240
 • Phone 02-3188533 ต่อ 214
 • Website wasso.co.th
 • pornthip.m@wasso.co.th