Apply for this job Apply via LinkedIn

เขียนแบบงานระบบ M&E

Foreigner Can Apply? No 250 views
รายละเอียดงาน

เขียนแบบงานระบบ M&E (ไฟฟ้า , ปรับอากาศ ,สุขาภิบาล)

ประโยชน์ที่ได้รับ

สวัสดิการ :- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันอุบัติเหตุ เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ ยูนิฟอร์ม ปรับเงินเดือน โบนัส  ค่าตำแหน่ง ค่าชำนาญการ ค่าพาหนะ ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะตำแหน่ง) ,ความก้าวหน้าในอาชีพ  ฯล

สิ่งที่ต้องการในงาน
 • เพศชาย – หญิง อายุ 20  ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ใช้งานโปรแกรม AutoCAD ได้เป็นอย่างดี
 • เขียนแบบงานระบบประกอบอาคาร ระบบไฟฟ้า /ระบบปรับอากาศ / ระบบสุขาภิบาล ได้
 • มีความละเอียด รอบคอบ ในการเขียนแบบ
 • สามารถทำงานเป็นทีม และประสานงานได้ดี
 • มีความขยัน อดทน รับผิดชอบ และชอบเรียนรู้สิ่งใหม่
 • หากเคยผ่านงานเขียนแบบด้วยโปรแกรม Revit จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ส่งประวัติส่วนตัว หรือ สมัครด้วยตนเองได้ที่แผนกบุคคล  วันจันทร์  –  ศุกร์  เวลา  09.00 – 16.00 น.

คุณพรทิพย์ , คุณนุชสรา  โทร 02 – 318 8531-3  ต่อ 214  e-mail : pornthip.m@wasso.co.th

Website :   wasso.co.th

บริษัท ว.และสหาย ดีซายน์ จำกัด         เวลาปฏิบัติงาน  9.00 – 18.00 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน  55 ซอยรามคำแหง 18(แม้นเขียน 3 ) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

More Information
 • Salary ( Baht) 10,000-15,000
 • Highlight กลุ่มบริษัท ว.และสหายฯ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2516 ในธุรกิจให้คำปรึกษา ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง ในด้านวิศวกรรมโครงสร้าง, เครื่องกล, สิ่งแวดล้อม, ไฟฟ้าและไฟฟ้าสื่อสาร ธุรกิจของเราได้รับการยอมรับและขยายตัวอย่างต่อเนื่องในธุรกิจงานออกแบบ-ก่อสร้าง ก่อสร้าง ประเภทอาคารสูง โรงแรม, รีสอร์ท, อาคารสำนักงานขนาดใหญ่ ,อาคารชุดที่พักอาศัย และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการเติบโตและการขยายตัวของธุรกิจ บริษัทฯ ประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถและศักยภาพที่โดดเด่น ชอบทำงานท้าทาย และมุ่งมั่นต่อความสำเร็จขององค์กร เข้ามาร่วมงานกับเรา
 • Foreigner Can Apply? No
 • Numbers of Positions 3
Apply for this job Apply via LinkedIn

กลุ่มบริษัท ว.และสหายฯ  ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2516  ในธุรกิจให้คำปรึกษา ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง ในด้านวิศวกรรมโครงสร้าง, เครื่องกล, สิ่งแวดล้อม, ไฟฟ้าและไฟฟ้าสื่อสาร  ธุรกิจของเราได้รับการยอมรับและขยายตัวอย่างต่อเนื่องในธุรกิจงานออกแบบ-ก่อสร้าง ก่อสร้าง ประเภทอาคารสูง โรงแรม, รีสอร์ท, อาคารสำนักงานขนาดใหญ่ ,อาคารชุดที่พักอาศัย และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่  เพื่อรองรับการเติบโตและการขยายตัวของธุรกิจ บริษัทฯ ประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถและศักยภาพที่โดดเด่น ชอบทำงานท้าทาย และมุ่งมั่นต่อความสำเร็จขององค์กร เข้ามาร่วมงานกับเรา

Information
 • Address Line 1 55 ซอยรามคำแหง 18(แม้นเขียน 3 ) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
 • City Bangkok
 • Postcode 10240
 • Phone 02-3188533 ต่อ 214
 • Website wasso.co.th
 • pornthip.m@wasso.co.th