Apply for this job Apply via LinkedIn

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ

Foreigner Can Apply? No 700 views
รายละเอียดงาน
 • ควบคุม / ดูแล / ติดตามการผลิตให้เป็นไปตามแผนงาน และตรงตามเป้าหมายของแผนกที่กำหนดไว้ ทั้งในด้าน

คุณภาพ / ต้นทุน / ปริมาณ / ระยะเวลา

 • ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฎิบัติงานตามขั้นตอนและอยู่ในกฎระเบียบของบริษัท
 • แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิต และหาแนวทางป้องกันปัญหา
 • สอนงาน ให้ความรู้ สนับสนุน พัฒนาพนักงาน และประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานในบังคับบัญชา
 • เงินเดือน 18,000 บาท หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์

 

ประโยชน์ที่ได้รับ
 • ผู้สมัครจะได้รับอะไรจากตำแหน่ง?
สิ่งที่ต้องการในงาน

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

 • เพศชาย หรือหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีอุตสากรรม, การจัดการโรงงานอุตสาหกรรม, การจัดการทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโรงงาน / การควบคุมการผลิตในโรงงาน อย่างน้อย 2 ปี
 • กล้าตัดสินใจ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้
 • มีทักษะการสื่อสาร และมีการติดต่อประสานงานดีเยี่ยม
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมจิวเวลรี่ / สามารถตรวจสอบคุณภาพ QA, QC จิวเวลรี่ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีภาวะผู้นำ, มีความรับผิดชอบ, มีความละเอียดรอบคอบ, มีความกระตือรือร้น, มนุษยสัมพันธ์ดี, มีทัศนะคติที่ดี
วิธีการใช้

หากท่านใดสนใจ สามารถส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายมาทางอีเมลล์ ได้ที่

Job2017@defactoasia.com

sangjan@ defactoasia.com

บริษัท เดอ แฟคโต้ เอเซีย จำกัด

21 / 39 – 40 ชั้น 2-4, โครงการรอยัลซิตี้ อเวนิว, ( อาร์.ซี.เอ )

บล็อค ซี ( อยู่ระหว่างถนนเรียบด่วนพระราม 9 ใกล้โรงแรม Golden Tulip )

และถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ( เข้ามาทาง ท็อป ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขาอาร์.ซี.เอ ),เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10320

โทร. 02 641 4351 ( -2 )

www.defactoasia.com

เวลาทำการ : 08:00 – 17.00 น. (วันจันทร์ – เสาร์ )

More Information
 • Salary ( Baht) 15,000-20,000
 • Highlight เคยทำด้านจิวเวลรี่มาจะได่รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Foreigner Can Apply? No
 • Numbers of Positions 1
Apply for this job Apply via LinkedIn

บริษัท เดอ  แฟคโต้ เอเซีย จำกัด (de facto Asia company limited) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2540 ในกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจ ผลิตและส่งออก ประเภทสินค้าเครื่องประดับ ซึ่งประดับด้วยเพชร, พลอยแท้, พลอยสังเคราะห์, อื่น ๆ โดยทำจากโลหะเงิน 925 เป็นส่วนมาก รวมถึง ทอง, แพลทตินัม, และโลหะผสม
บริษัทฯ ได้จดทะเบียนการค้า เลขที่  0105540047892, กรมทะเบียนการค้า, กระทรวงพาณิชย์ และ เข้าร่วมเป็นสมาชิกในองค์กร,หน่วยงานต่าง ๆ อาทิเช่น  สมาชิกหอการค้าไทย – เยอรมัน (German-Thai Chamber of Commerce), สมาชิกของสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ (Thai Gem and Jewelry Traders Association), สมาชิกลำดับที่ 2001สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (The Federation of Thai Industries), สมาชิก Thailand Trust Mark (TTM) เป็นต้น

 

บริษัทฯ มุ่งเน้นความสำคัญทางด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์, ด้านเทคนิคการผลิตทุกขั้นตอน และด้านคุณภาพงานฝีมือ จนได้รับความน่าเชื่อถือ  ความไว้วางใจ จากลูกค้าในหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะในแถบทวีปยุโรป  ทวีปออสเตรเลีย เป็นต้น

บริษัทฯ ยึดหลักคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานสากล  ตัวอย่างเช่น European Regulation (EC), US. Consumer Product Safety Commission (CPSC) เป็นต้น โดยมีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าทุกชิ้น ทุกขั้นตอนการผลิต รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพการบรรจุ แพ็คสินค้า ก่อนส่งให้กับลูกค้า
บริษัท เดอ  แฟคโต้ เอเซีย จำกัด

21/39-40  ชั้น 2-4, โครงการรอยัลซิตี้ อเวนิว, (อาร์.ซี.เอ.), บล๊อก ซี (อยู่ระหว่างถนนเรียบทางด่วนพระราม 9 ใกล้โรงแรม Golden Tulip)และถนนเพชรบุรีตัดใหม่ (เข้ามาทาง ท๊อป ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขาอาร์.ซี.เอ.), เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10320

เวลาทำงาน – ส่วนการผลิต เวลา 08.00 – 17.00 น. (วันจันทร์ – วันเสาร์)

ส่วนสำนักงาน เวลา 08.00 – 17.00 น. (วันจันทร์ – วันศุกร์)

 

Information
 • Address Line 1 21/39-40 ชั้น 2-4, โครงการรอยัลซิตี้ อเวนิว, (อาร์.ซี.เอ.), บล๊อก ซี (อยู่ระหว่างถนนเรียบทางด่วนพระราม 9 ใกล้โรงแรม Golden Tulip)และถนนเพชรบุรีตัดใหม่ (เข้ามาทาง ท๊อป ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขาอาร์.ซี.เอ.), เขตห้วยขวาง, กรุงเทพฯ 10320
 • City Bangkok
 • Postcode 10320
 • Phone 02-641-4351-2
 • Website www.defactoasia.com
 • Job2017@defactoasia.com