Apply for this job Apply via LinkedIn

หัวหน้าฝ่ายบุคคลและธุรการ

Foreigner Can Apply? No 432 views

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.สรรหาบุคลากรตำแหน่งต่างๆตามที่หัวหน้าฝ่าย และ/หรือ องค์กร กำหนด
2.จัดทำแบบฟอร์มเอกสารงานบุคคล
3.บันทึกเวลาการปฏิบัติงาน ขาด ลา มาสาย ของพนักงานรายวันและ รายเดือน
4.ติดต่อประสานงาน จัดทำเอกสาร ยื่นแบบฟอร์ม ประกันสังคม แรงงานสัมพันธ์
5.ควบคุมการทำงานของพนักงานให้อยู่ในกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ
6.งานด้านธุรการติดต่อประสานงานภายใน-ภายนอกองค์งาน
7.ดูแล จัดการ ปรับปรุงอาคารสถานที่
More Information
 • Salary ( Baht) 20,000-25,000
 • Highlight คุณสมบัติ เพศ ชาย / หญิง อายุ (ปี) 27-40 ปี ระดับการศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท ประสบการณ์ทำงาน(ปี) งานด้านฝ่ายบุคคล 3-5 ปี มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน
 • Foreigner Can Apply? No
 • Numbers of Positions 1
Apply for this job Apply via LinkedIn

บริษัท เคเอ เพาเวอร์ จำกัด เป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายนวัตกรรมวัสดุตกแต่งพื้นชั้นนำจากต่างประเทศ อาทิ เบลเยียม มาเลเซีย อเมริกา และสินค้าสามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกบ้าน อาคาร ดังนั้น เราจึงพร้อมเปิดรับคนรุ่นใหม่ที่มีใจในการรักงานตกแต่งภายใน การออกแบบ มีความคิดสร้างสรรค์ และเห็นคุณค่าในผลิตภัณฑ์ระดับ World Class เพื่อมาร่วมสร้างผลงานให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

Information
 • Address Line 1 53 หมู่ 5 ถนนศาลาธรรมสพน์
 • Address Line 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
 • City Bangkok
 • Postcode 10170
 • Phone 024412555 มือถือ 085-6492333
 • Website www.kapower.co.th
 • hr@kapower.co.th