Apply for this job Apply via LinkedIn

หัวหน้าฝ่ายขนส่ง (พัฒนาชนบท3,ลาดกระบัง)

Foreigner Can Apply? No 567 views

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.จัดเตรียมเอกสารการขนส่ง ดูแลเอกสารต่างๆภายในแผนก
2.วางแผนและจัดเส้นทางการขนส่งที่เหมาะสม
3.ตรวจสอบการใช้รถให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
4.เก็บข้อมูลและวิเคราะห์การใช้น้ำมันรถขนส่งสินค้าแต่ละคัน
5.เก็บข้อมูลการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถขนส่งสินค้าในแต่ละคัน
6.ควบคุมดูแลพนักงานขับรถ และประสานงานกับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง
7.ควบคุมดูแล บำรุงรักษารถยนต์ และอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
8.ตรวจสอบและควบคุมเรื่องความต้องการด้านต่างๆ ของรถยนต์ภายในบริษัท
9.วางแผนบำรุงรักษารถยนต์

คุณสมบัติ
1.เพศ : ชาย/หญิง
2.อายุ : 35-45 ปี
3. ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป สาขาการจัดการ สาขาช่างยนตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4.ประสบการณ์ : ต้องมีประสบการณ์ด้านงานขนส่ง 5 ปีขึ้นไป
5.มีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี และสามารถใช้ Internet ได้เป็นอย่างดี
7.มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีความรับผิดขอบสูง มีความอดทน
8.มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้นและสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
9.บุคลิกภาพดี และมีใจรักงานบริการ

หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาวุฒิการศึกษา
4. รูปถ่าย 1 ใบ
5. สลิปเงินเดือน (ล่าสุด)

สนใจสมัครได้ที่

บริษัท คุซุฮาระ นิว ทรานสปอร์ตเทชั่น จำกัด
เลขที่ 1 อาคารทีเอซี ชั้น 4 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อ คุณสิริภา โทร . 02-253-8833
siripa@kusuharanew.com

More Information
  • Salary ( Baht) 20,000-25,000
  • Highlight อายุ : 35-45 ปี ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป สาขาการจัดการ สาขาช่างยนตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ : ต้องมีประสบการณ์ด้านงานขนส่ง 5 ปีขึ้นไป มีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • Foreigner Can Apply? No
  • Numbers of Positions 1
Apply for this job Apply via LinkedIn
Information
  • Address Line 1 เลขที่ 1 อาคารทีเอซี ชั้น 4 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต
  • Address Line 2 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
  • City Bangkok
  • Postcode 10330
  • Phone 022538833
  • Website http://www.kusuhara.co.jp/en/