Apply for this job Apply via LinkedIn

หัวหน้าควบคุมคุณภาพ ( Chief Quality Controller)

Foreigner Can Apply? 647 views
รายละเอียดงาน
 1. รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหาร
 2. บริหารงานด้านระบบคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายคุณภาพ บริษัทฯ
 3. วางแผน/ควบคุมและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับระบบควบคุมคุณภาพสินค้า
 4. ดูแลและแก้ไขระบบตรวจสอบคุณภาพให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
 5. ติอต่อประสานงาน หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพเพื่อให้ได้การรับรอง
 6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผุูสมัคร
 1. เพศ : ชาย, หญิง
 2. อายุ : 22 ปีขึ้นไป
 3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์ด้านควบคุมคุณภาพ 1 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีความเป็นผู้นำ คิดสร้างสรรค์ และมีความคิดอย่างเป็นระบบ
 6. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
วิธีการสมัคร
 1. สมัครทางอีเมล์ : hr@kfpfood.com
 2. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
More Information
 • Salary ( Baht) Negotiable
 • Highlight 1. ประกันสังคม 2. ยูนิฟอร์มพนักงาน 3. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 4. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 5. เงินโบนัสประจำปี 6. ปรับเงินเดือนประจำปี
Apply for this job Apply via LinkedIn

บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินการทางธุรกิจผลิตและแปรรูปอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ( ไส้กรอก ) ภายใต้วิสัยทัศน์ (Vision) เพิ่มความพึงพอใจลูกค้า พัฒนาและผลิตสินค้า ยกระดับความมีมาตรฐาน พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และ มุ่งหวังให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge) และพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถให้กับพนักงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งยังมุ่งหวังให้สินค้าเป็นที่นิยม (Favorite)  ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคภายใต้สโลแกน “อร่อยถูกปาก คุณภาพถูกใจ” และพร้อมพัฒนาทักษะการผลิตให้มีความเป็นมืออาชีพ (Professional) และมีมาตรฐานในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคให้ได้รับความพึงพอใจในสินค้าขององค์กรมากที่สุด เพื่อให้ตรงกับเป้าหมายหลักหรือพันธกิจ (Mission) ขององค์กร

Information
 • Address Line 1 17/9 หมู่ 11 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
 • City Pathum Thani Thailand
 • Postcode 12150
 • Phone 02-150-7885
 • Website www.kfpfood.com
 • hr@kfpfood.com