• This job has expired!

วิศวกรไฟฟ้า

Foreigner Can Apply? No 301 views
รายละเอียดงาน

– มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
– ออกแบบวงจรไฟฟ้าและเขียนแบบ PLC
– ถอดแบบประเมินราคางานติดตั้งระบบไฟฟ้า
– มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารและคุมทีมช่างได้
– อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศ ชาย/ วุฒิ ป.ตรี  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 2. หัวหน้าแผนกวิศวกรรม ต้องมีมีประสบการณ์การเป็นหัวหน้าอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 3. สามารถออกแบบวงจรไฟฟ้าและเขียนโปรแกรม PLC ได้
 4. สามารถถอดแบบประเมินราคาและควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้าได้
 5. มีทักษะในการติดต่อประสานงานดีเยี่ยม
 6. มีไหวพริบและศิลปะในการพูดและสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ดี
 7. รักงานท้าทาย พร้อมทำงานจริงและสามารถออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 8. มีบุคลิกค่ล่องแคล่วว่องไว
 9. เคยผ่านงานออกแบบวงจรไฟฟ้าควบคุมในระบบ Water Treatment จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 10. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

 

More Information
 • Salary ( Baht) Negotiable
 • Highlight เพศ ชาย/ วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป หัวหน้าแผนกวิศวกรรม ต้องมีมีประสบการณ์การเป็นหัวหน้าอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป สามารถออกแบบวงจรไฟฟ้าและเขียนโปรแกรม PLC ได้
 • Foreigner Can Apply? No
 • Numbers of Positions 2
 • This job has expired!

ดำเนินกิจการด้านออกแบบและติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำหรือระบบกรองน้ำ (Water Treatment) ในธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ มานานกว่า 26 ปีไว้วางใจในงานติดตั้งและบริการจากผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมหลากหลายประเภททั้งในและนอกประเทศกว่า 10,000 ราย

Information
 • Address Line 1 40/109-110 หมู่ 10 ถ.บางนา-ตราด (กม.8) ตรงข้ามเมกก้า บางนา
 • Address Line 2 แขวงบางแก้ว เขตบางพลี
 • City Samut Prakan Thailand
 • Postcode 10540
 • Phone สอบถาม Scope งาน ติดต่อคุณจิต 095-141-5456, สอบถามเส้นทาง 086-302-9836
 • Website www.toprich.co.th
 • jittoprich@gmail.com