Apply for this job Apply via LinkedIn

วิศวกรออกแบบระบบสิ่งแวดล้อม

Foreigner Can Apply? No 245 views
รายละเอียดงาน

ออกแบบระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในอาคาร

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • เงินเดือน   20,000 – 60,000 (ตามความสามารถ)สวัสดิการ :- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันอุบัติเหตุ เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ ยูนิฟอร์ม ปรับเงินเดือน โบนัส  ค่าตำแหน่ง ค่าชำนาญการ ค่าพาหนะ ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะตำแหน่ง) ,ความก้าวหน้าในอาชีพ  ฯลฯ
สิ่งที่ต้องการในงาน
 1. คุณสมบัติ– เพศชาย / หญิง   อายุ 25 ปีขึ้นไป

  – วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วศ. บ  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

  – มีประสบการณ์ในงานออกแบบระบบสิ่งแวดล้อม ประกอบอาคาร ไม่น้อยกว่า 2  ปี

  – มีความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และ ประยุกต์ความรู้ด้านวิศวกรรมมาใช้ในงานออกแบบได้

  – มีใบ กว.ระดับภาคี หรือสามัญ

  – สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

  – มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้  MS Office , PDF, AutoCAD  ได้ดี

  – สามารถทำงานเป็นทีม และประสานงานได้ดี

  – มีความขยัน อดทน รับผิดชอบ และชอบเรียนรู้สิ่งใหม่

  – มีประสบการณ์ในงานอาคารสูง (High Rise Building) และอาคารขนาดใหญ่ประเภทโรงแรม หรือห้างสรรพสินค้าของงานระบบสิ่งแวดล้อม จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

More Information
 • Salary ( Baht) 20,000-25,000
 • Highlight กลุ่มบริษัท ว.และสหายฯ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2516 ในธุรกิจให้คำปรึกษา ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง ในด้านวิศวกรรมโครงสร้าง, เครื่องกล, สิ่งแวดล้อม, ไฟฟ้าและไฟฟ้าสื่อสาร ธุรกิจของเราได้รับการยอมรับและขยายตัวอย่างต่อเนื่องในธุรกิจงานออกแบบ-ก่อสร้าง ก่อสร้าง ประเภทอาคารสูง โรงแรม, รีสอร์ท, อาคารสำนักงานขนาดใหญ่ ,อาคารชุดที่พักอาศัย และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการเติบโตและการขยายตัวของธุรกิจ บริษัทฯ ประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถและศักยภาพที่โดดเด่น ชอบทำงานท้าทาย และมุ่งมั่นต่อความสำเร็จขององค์กร เข้ามาร่วมงานกับเรา
 • Foreigner Can Apply? No
 • Numbers of Positions 2
Apply for this job Apply via LinkedIn

กลุ่มบริษัท ว.และสหายฯ  ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2516  ในธุรกิจให้คำปรึกษา ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง ในด้านวิศวกรรมโครงสร้าง, เครื่องกล, สิ่งแวดล้อม, ไฟฟ้าและไฟฟ้าสื่อสาร  ธุรกิจของเราได้รับการยอมรับและขยายตัวอย่างต่อเนื่องในธุรกิจงานออกแบบ-ก่อสร้าง ก่อสร้าง ประเภทอาคารสูง โรงแรม, รีสอร์ท, อาคารสำนักงานขนาดใหญ่ ,อาคารชุดที่พักอาศัย และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่  เพื่อรองรับการเติบโตและการขยายตัวของธุรกิจ บริษัทฯ ประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถและศักยภาพที่โดดเด่น ชอบทำงานท้าทาย และมุ่งมั่นต่อความสำเร็จขององค์กร เข้ามาร่วมงานกับเรา

Information
 • Address Line 1 55 ซอยรามคำแหง 18(แม้นเขียน 3 ) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
 • City Bangkok
 • Postcode 10240
 • Phone 02-3188533 ต่อ 214
 • Website wasso.co.th
 • pornthip.m@wasso.co.th