คุณสมบัติ

– วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

– เพศชาย/หญิง (เปิดโอกาสทุกเพศ)

– อายุ 18 ไม่เกิน 30 ปี

– สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

– สามารถทำงานเป็นทีมได้

– มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มาติดต่อ

– สามารถใช้อินเตอร์เน็ตเบื้องต้นได้

– ประสบการณ์ 0-3 ปี (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)

– ขยัน อดทน สู้งาน ชอบเรียนรู้งานใหม่ๆ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

– มีคอมพิวเตอร์พกพา (โน้ตบุค) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงาน

1. ดูแลเรื่องการสรรหาตำแหน่งจากประวัติที่ฝากไว้บนเว็บไซต์ในตำแหน่งงานว่างเข้ามาร่วมงาน

2. ดูแลและประสานงานกับบุคคลภายในและบุคคลภายนอก

3. ดูแลงานด้านทั่วไปต้อนรับผู้ติดต่อและบริหารจัดการต่างๆ

4. คัดเลือกผู้ร่วมงานที่มีคุณภาพเพื่อให้องค์กรมีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ

5. เรียนรู้ด้านผลิตภัณฑ์สินค้า ดูแลและมีส่วนร่วมกับการสนับสนุนการขายของบริษัทและลูกค้า

6. ประชาสัมพันธ์กระจ่ายสื่อทางเว็บไซต์รวมทั้งข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ตั้งไว้ให้ดูแล

7. สื่อสารระเบียบแนวทางการปฏิบัติงานให้ทราบแก่ผู้ร่วมงานเริ่มต้น

8. รายงานประเด็นต่างๆต่อที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด

9. งานที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารในการยื่น

– รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

– สำเนาวุฒิการศึกษา

– สำเนาทะเบียนบ้าน

– สำเนาบัตรประชาชน

– ใบผ่านงาน (ถ้ามี)

– อื่นๆ

รายได้/ผลตอบแทน/เงินเดือน

– ขึ้นอยู่กับการพิจารณาด้วยประสบการณ์และวุฒิภาวะ

ปฎิบัติงานที่ หาดใหญ่

วันทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-16.00 น./หยุดเสาร์-อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์

ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 099-3982447 คุณอาชิ

More Information
  • Salary ( Baht) 0-10,000
  • Highlight ทำงานจันทร์-ศุกร์/หยุดเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ ทำงาน 10.00-16.00 น.
  • Foreigner Can Apply? Yes
  • Numbers of Positions 5
  • This job has expired!

นำเข้า / ส่งออกสินค้าอุปโภค – บริโภค

Information
  • City Songkhla Thailand
  • Postcode 90110
  • Phone 0993982447
  • Website www.google.com
  • aree.party1@gmail.com