• This job has expired!

รับสมัครงาน ตำแหน่ง เลขาผู้บริหาร

Foreigner Can Apply? No 408 views
รายละเอียดงาน
 • ดูแล และตรวจสอบข้อมูลการซื้อขาย และการทำธุรกรรมต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแลนัดหมายต่างๆ และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 • นัดหมายประชุม และจัดทำรายงานการประชุม
 • หาข้อมูล วางแผน ประเมิน สนับสนุนงานของผู้บริหาร
 •  ติดตามความคืบหน้าของงานต่างๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย
 •  โต้ตอบจดหมายภายในและต่างประเทศ, จัดทำหนังสือภายใน/ประกาศแจ้งภายในองค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
ประโยชน์ที่ได้รับ
 • ประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี ตามผลประกอบ
สิ่งที่ต้องการในงาน
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษา ปวช. ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาการจัดการ/เลขานุการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Word, MS Excel, Internet ได้ย่างดี
 • ภาษาอังกฤษดี สามารถ พูด ฟัง อ่าน เขียน สื่อสารได้
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 •  มีความละเอียดรอบคอบ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ตรงต่อเวลา และมีความซื่อสัตย์สุจริต
 •  มีมนุษยสัมพันธุ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจรักการบริการ และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
วิธีการใช้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่บุคคล คุณวิกาณดา พรมมี
โทร. 0-29344769,0-2052-2226 086-3392167
E-mail:hr.clearwaterbkk@gmail.com

 

More Information
 • Salary ( Baht) 15,000-20,000
 • Highlight - สามารถใช้โปรแกรม MS Word, MS Excel, Internet ได้ย่างดี - ภาษาอังกฤษดี สามารถ พูด ฟัง อ่าน เขียน สื่อสารได้ - สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี - มีความละเอียดรอบคอบ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ตรงต่อเวลา และมีความซื่อสัตย์สุจริต มีมนุษยสัมพันธุ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจรักการบริการ และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
 • Foreigner Can Apply? No
 • Numbers of Positions 1
 • This job has expired!

บริษัท เคลียร์วอเตอร์บางกอก จำกัด ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2009 โดยคุณ Thierry Claireau ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการ ให้ยาแบบเป็นสัดส่วนของ Dosatron หลังจากที่ได้ทำงานในเอเชียมานานกว่า 20 ปี โดย CWE มีวัตถุประสงค์หลัก คือ การเป็นตัวแทนในเอเชียของบริษัทผู้ผลิตจากยุโรป ในหลายๆ ด้าน ดังเช่น เทคโนโลยีการให้ยา, อุปกรณ์และวัสดุปศุสัตว์, วิศวกรรมชลประทาน, การบำบัดน้ำ

ในปี 2011 คุณ Thierry Claireau ได้ก่อตั้ง บริษัท เคลียร์วอเตอร์บางกอก จำกัด (CWB) ขึ้นมาเพื่อให้บริการ และนำเสนออุปกรณ์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้น ลูกค้าประเทศไทย CWB ยังมีการบริการด้านการบำรุงรักษา เช่น เกี่ยวกับ Dosatron และการจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่

CWE มีความภูมิใจที่จะเสนอว่า นอกเหนือไปจาก DOSATRON (ปั๊มยาที่ไม่ใช่ไฟฟ้า), ARDES ( แท็กป้ายที่หูและหลอดฉีดยาเฉพาะตัว), ISAGRI (ซอฟต์แวร์การจัดการฟาร์มเลี้ยงสุกร) เรายังเป็นตัวแทนจำหน่าย SERVAL (อุปกรณ์ทดแทนนม สำหรับลูกวัว ลูกแกะ และ ลูกแพะ), และ AQUASMART สำหรับการกรองน้ำดื่ม ประเภทต่างๆ ตลอดเวลาที่ผ่านมา เราให้ความสำคัญในการดูแลรักษาน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคปศุสัตว์

Information
 • Address Line 1 488/6 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนประชาอุทิศ
 • Address Line 2 แขวง/เขต วังทองหลาง
 • City Bangkok
 • Postcode 10310
 • Phone 0863392167
 • Website http://www.clearwater-bkk.com
 • hr.clearwaterbkk@gmail.com