Apply for this job Apply via LinkedIn

พนักงานรักษาความปลอดภัยสายการบิน-Security Agent (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Foreigner Can Apply? No 737 views1 application - 

ระดับเงินเดือน
  476-632/วัน< ลักษณะการทำงาน
  ทำงาน 12 ชม. ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน
ทำงาน 2 กะ เช้า-ดึก
วันหยุดมี OT ให้ทำตามความเหมาะสม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศชาย / หญิง อายุ 20-35 ปี
2. การศึกษา ม.6 ขึ้นไป
3. เพศชายสูง 160 ซ.ม.
4. เพศหญิงสูง 155 ซ.ม.

เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน
ลาดกระบัง

จังหวัดที่ปฏิบัติงาน
กรุงเทพมหานคร

สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม
– เบี้ยขยัน ให้ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด
– โบนัสประจำปี
– มีการปรับตำแหน่งและค่าจ้าง ตามระยะเวลาทำงาน
– เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม
– กรณีพนักงานถึงแก่กรรมได้รับเงินช่วยเหลือ 5 เท่า
– ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 200,000 บาท (ภาคสมัครใจ)
– ทุนการศึกษาบุตรเรียนดี
– ลากิจ 8 วัน/ปี
– ฟรี บ้านพัก 2 เดือน
– ฟรี อาหาร 1 มื้อระหว่างฝึกอบรม
– ฟรี เครื่องแบบพนักงาน เมื่อทำงานครบ 1 ปี
– ฟรี ตรวจสุขภาพประจำปี
– ฟรี เปิดบัญชีธนาคาร+ATM
– ได้ค่าจ้าง วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน/ปี และวันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 วัน/ปี
– ได้ค่าจ้าง ลาอุปสมบท / ลาแต่งงาน
– ได้ค่าจ้าง ลาร่วมพิธีงานศพบุคคลในครอบครัว
– ได้ค่าจ้าง ลาป่วย ถูกต้องตามเงื่อนไข
– ได้ค่าจ้าง ลาคลอด / ลาราชการทหาร

ติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง Line

Line ID : 0818117736

 

More Information
  • Salary ( Baht) 10,000-15,000
  • Highlight ASM มีประสบการณ์และความชำนาญในการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานในประเทศไทย เราให้บริการพนักงานวินิจฉัยภาพด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ การตรวจค้นร่างกายด้วยอุปกรณ์ Handheld Metal Detector การตรวจค้นร่างกายด้วยมือ การควบคุมการเข้า-ออกสำหรับพื้นที่ควบคุมและเขตหวงห้ามภายในท่าอากาศยาน นอกจากนี้เรายังให้บริการบุคลากรรักษาความปลอดภัย ดังนี้ ​​ งานรักษาการณ์ งานลาดตระเวณ งานควบคุมการจราจร การตรวจค้นยานพาหนะ การควบคุมระบบกล้องวงจรปิด เรายังมีบุคลากรผู้ให้บริการเฉพาะทางอีกด้วย เช่น เจ้าหน้าที่เก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิด และเจ้าหน้าที่ควบคุมสุนัขตรวจวัตถุระเบิด
  • Foreigner Can Apply? No
  • Numbers of Positions 50
Apply for this job Apply via LinkedIn

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด (ASM) จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2549 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ASM ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยอากาศยานในแถบเอเชีย แปซิฟิก รวมถึงบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่สำคัญอย่างครบวงจร ปัจจุบัน ASM มีพนักงานมากกว่า 6,000 คน  ที่ให้บริการงานรักษาความปลอดภัยแก่ลูกค้าภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและอาคารสถานที่สำคัญต่างๆ และยังขยายการเติบโตต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

ปัจจุบัน ASM เป็นผู้ให้บริการงานรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยให้บริการทั้งในส่วนงานตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระภายในอาคารผู้โดยสาร ตลอดจนส่วนงานรักษาความปลอดภัยตามจุดต่าง ๆ
ภายในท่าอากาศยาน

 

“รปภ.” ย่อมาจาก พนักงานรักษาความปลอดภัย หรือ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งคนส่วนมากมักเรียกสั้นๆว่า “ยาม” ความหมายของคำว่า “รักษาความปลอดภัย” นั้นครอบคลุมได้ในวงกว้าง ทุกรูปแบบเกี่ยวกับภัยอันตรายและความวุ่นวายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ รวมถึงการให้บริการอำนวยความสะดวกอีกด้วย ซึ่งพนักงานรักษาความปลอดภัยของ ASM นั้นจะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาเป็นอย่างดี

Information
  • Address Line 1 102 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
  • City Bangkok
  • Postcode 10110
  • Phone 086-528-9559
  • Website http://www.asm-company.com/
  • sutatt@asm-company.com