Apply for this job Apply via LinkedIn

พนักงานบริการงานตรวจค้นผู้โดยสาร X-Ray (สนามบินสุวรรณภูมิ)

Foreigner Can Apply? No 931 views34 applications - 

ระดับเงินเดือน
 514-587 บาท/วัน

width=”24%” height=”25″>ลักษณะการทำงาน
ทำงาน 12 ชั่วโมง (ทำงาน 3 หยุด 1 และทำงาน 3 หยุด 2 )
ในวันหยุดมี OT ให้ทำงาน- ตรวจบัตรผู้โดยสาร
– จัดวางสัมภาระ
– วินิจฉัยภาพ
– ตรวจค้นสัมภาระ
– ตรวจค้นผู้โดยสาร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศชาย-หญิง อายุ 18-40 ปี
2. การศึกษา ม.6 (สามัญ)/ ปวช.ขึ้นไป
3. เพศชาย สูง 165 ซ.ม.ขึ้นไป
4. เพศหญิง สูง 155 ซม. ขึ้นไป

เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน

ลาดกระบัง

จังหวัดที่ปฏิบัติงาน

กรุงเทพมหานคร

สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟรี บ้านพัก 2 เดือน
– ฟรี รถรับ-ส่งพนักงาน
– ฟรี อาหาร 1 มื้อระหว่างฝึกอบรม
– ฟรี เครื่องแบบพนักงาน เมื่อทำงานครบ 1 ปี
– ฟรี ตรวจสุขภาพประจำปี
– ฟรี เปิดบัญชีธนาคาร + ATM
– ได้ค่าจ้าง วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน/ปี และวันหยุดผักผ่อนประจำปี 6 วัน/ปี
– ได้ค่าจ้าง ลาอุปสมบท/ลาแต่งงาน/ลาคลอด/ลาราชการทหาร/
ลาป่วย ถูกต้องตามเงือนไข/ลาร่วมพิธีงานศพบุคคลในครอบครัว
– เบี้ยขยัน ให้ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
– เงินเบิกล่วงหน้า
– ใบนัสประจำปี
– มีการปรับตำแหน่งและค่าจ้าง ตามระยะเวลาทำงาน
– เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบคครัวถึงแก่กรรม
– กรณีพนักงานถึงแก่กรรมได้รับเงินช่วยเหลือ 5 เท่า
– ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 200,000 บาท (ภาคสมัครใจ)
– ทุนการศึกษาบุตรเรียนดี
– ลากิจ 8 วัน/ปี

More Information
  • Salary ( Baht) 10,000-15,000
  • Highlight ASM มีประสบการณ์และความชำนาญในการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานในประเทศไทย เราให้บริการพนักงานวินิจฉัยภาพด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ การตรวจค้นร่างกายด้วยอุปกรณ์ Handheld Metal Detector การตรวจค้นร่างกายด้วยมือ การควบคุมการเข้า-ออกสำหรับพื้นที่ควบคุมและเขตหวงห้ามภายในท่าอากาศยาน นอกจากนี้เรายังให้บริการบุคลากรรักษาความปลอดภัย ดังนี้ ​​ งานรักษาการณ์ งานลาดตระเวณ งานควบคุมการจราจร การตรวจค้นยานพาหนะ การควบคุมระบบกล้องวงจรปิด เรายังมีบุคลากรผู้ให้บริการเฉพาะทางอีกด้วย เช่น เจ้าหน้าที่เก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิด และเจ้าหน้าที่ควบคุมสุนัขตรวจวัตถุระเบิด
  • Foreigner Can Apply? No
  • Numbers of Positions 100
Apply for this job Apply via LinkedIn

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด (ASM) จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2549 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ASM ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยอากาศยานในแถบเอเชีย แปซิฟิก รวมถึงบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่สำคัญอย่างครบวงจร ปัจจุบัน ASM มีพนักงานมากกว่า 6,000 คน  ที่ให้บริการงานรักษาความปลอดภัยแก่ลูกค้าภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและอาคารสถานที่สำคัญต่างๆ และยังขยายการเติบโตต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

ปัจจุบัน ASM เป็นผู้ให้บริการงานรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยให้บริการทั้งในส่วนงานตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระภายในอาคารผู้โดยสาร ตลอดจนส่วนงานรักษาความปลอดภัยตามจุดต่าง ๆ
ภายในท่าอากาศยาน

 

“รปภ.” ย่อมาจาก พนักงานรักษาความปลอดภัย หรือ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งคนส่วนมากมักเรียกสั้นๆว่า “ยาม” ความหมายของคำว่า “รักษาความปลอดภัย” นั้นครอบคลุมได้ในวงกว้าง ทุกรูปแบบเกี่ยวกับภัยอันตรายและความวุ่นวายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ รวมถึงการให้บริการอำนวยความสะดวกอีกด้วย ซึ่งพนักงานรักษาความปลอดภัยของ ASM นั้นจะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาเป็นอย่างดี

Information
  • Address Line 1 102 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
  • City Bangkok
  • Postcode 10110
  • Phone 086-528-9559
  • Website http://www.asm-company.com/
  • sutatt@asm-company.com