• This job has expired!

พนักงานคีย์ใบขน

Foreigner Can Apply? Yes 318 views
หน้าที่และความรับผิดชอบ/Duties & Responsibilities
1 รับ Job file จาก Sales หรือ CS Import ตามเอกสารต่างๆ จาก Sales, Sale Support หรือลูกค้า เช่น B/L , Invoice & Packing , FORM และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาดร๊าฟใบขนขาเข้าส่งให้ลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง
2 เช็ควันเรือเข้าและค่าใช้จ่ายในการแลกดีโอกับสายเรือ หรือ ฟอร์เวิร์ดเดอร์ และอับเดทข้อมูลวันเรือเข้าและแจ้งให้ลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมทั้งจัดเตรียม ORIGINAL B/L หรือทำจดหมายแลกดีโอเพื่อไปรับ D/O จากสายเรือหรือ ฟอร์เวิร์ดเดอร์
3 ตามเอกสารตัวจริงกับลูกค้า เช่น ORIGINAL B/L , BOI และ FORM ต่างๆ และถ่ายสำเนาเก็บไว้ใน Job file
4 ตามค่าภาษี, ค่าแลกดีโอ กับลูกค้า ถ้าลูกค้าโอน ให้แจ้งกับแผนกบัญชีทราบ  ถ้าลูกค้าให้ไปรับเช็คให้สั่งงานแมสเซนเจอร์ไปรับและถ่ายสำเนาใส่ Job File
5 เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าภาษี, ค่าแลกดีโอ , ค่าชิปปิ้ง, ค่า Demurage   หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ให้ Sales และหัวหน้างานเซ็น Approve ส่งให้แผนกบัญชี และสั่งงานแมสเซนเจอร์ไปรับดีโอ  และถ่ายสำเนาใบเบิกต่างๆ และสำเนาใบเสร็จ เช่น ใบเสร็จค่า Demurage, ค่าแลกดีโอใส่ใน  Job file
6 ยิงใบขนขาเข้า ส่งกรมศุลกากร เมื่อกรมศุลกากรตอบรับใบขนให้ปริ๊นส์ออกมาเพื่อจัดชุด
7 ประสานงานกับลูกค้าและ นัดรถขนส่งสินค้า เพื่อนัดวันส่งมอบสินค้าจัดชุดเอกสารในการผ่านพิธีการตรวจปล่อยให้กับชิปปิ้ง และแจ้งให้หัวหน้างานแพลนงานในการผ่านพิธีการตรวจปล่อยต่อไป
8 . ประสานงานกับชิปปิ้งในการตรวจปล่อย และรถขนส่งสินค้าในการส่งมอบสินค้า และแจ้งให้ลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
9 ส่ง Job File ที่ผ่านพิธีการส่งมอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว กลับไปยัง บัญชี เพื่อบันทึกข้อมูลต้นทุนและราคาขาย
More Information
 • Salary ( Baht) 15,000-20,000
 • Highlight รักงานด้านบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถรับผิดชอบงานได้ด้วยตนเอง มีความอดทน และควบคุมอารมณ์ได้ดี ใจเย็น และรู้จักกาลเทศะ มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และรับมือกับคำวิพากษ์วิจารณ์ของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมการคีย์ใบขนได้
 • Foreigner Can Apply? Yes
 • Numbers of Positions 1
 • This job has expired!

Global Transportation and Logistics is a professional company offering international freight forwarding and intergrated logistics.

Information
 • Address Line 1 281 ซ.รัชดาภิเษก 6 ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน)
 • Address Line 2 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
 • City Bangkok
 • Postcode 10600
 • Phone 02-4602044-55
 • Website www.bkk@gtl-thailand.com
 • pussadee@gtl-thailand.com