Apply for this job Apply via LinkedIn

พนักงานขับรถรับส่งลูกค้า (รถกอล์ฟ) ประจำสยามพิวรรธน์

Foreigner Can Apply? 675 views

– ชาย
– วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป
– อายุ 25 ปีขึ้นไป
– บุคลิกดี ละเอียด รอบคอบ ขยัน อดทนและมีความรับผิดชอบ
– แต่งตัว สะอาด ไม่สูบบุหรี่
– มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 1 ปี
– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
– มีใบขับขี่ และเข้าใจกฎจราจร
– มีทักษะในการขับรถ (หากเคยขับรถกอร์ฟจะได้รับพิจาณาเป็นพิเศษ)

สวัสดิการ
1. ประกันสังคมตามกฎหมาย
2. กองทุนเงินทดแทนตามกฏหมาย
3. ประกันชีวิต
4. ประกันอุบัติเหตุ
5. เงินเบิกล่วงหน้า
6. วงเงินรักษาพยาบาล กรณีประกันอุบัติเหตุ 5,000 บาท ต่อครั้ง
7. วันลาป่วย / ลากิจตามกฎหมายกำหนด
8. วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามกฎหมายกำหนด
9. วันหยุดตามประเพณี
10. เครื่องแบบพนักงาน
11. เบี้ยขยัน

More Information
  • Salary ( Baht) 10,000-15,000
  • Highlight ทำงานจันทร์ - พฤหัส เวลา 11.00-21.00 ศุกร์ -อาทิตย์ เวลา 11.30-21.30 รอบการวิ่ง วน ทุก 15 นาที รับส่ง ลูกค้า สยามพารากอน
Apply for this job Apply via LinkedIn

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด ได้เริ่มก่อตั้ง ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2537 ปัจจุบันมี ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท (ชำระเต็ม) มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 202/1 ซอยอินทามระ 6 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ จากประสบการณ์มากว่า 19 ปี ใน การดำเนินธุรกิจบริการด้านการจัดการทรัพยากร (Outsourcing) และการขนส่ง (Logistic) บริษัท ได้จัดส่งพนักงานที่มีทักษะ ความสามารถ เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งใน ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกด้าน การบริหารทรัพยากรบุคคล และการ ลดต้นทุนในการดำเนินกิจการ

Information
  • Address Line 1 เลขที่ 202/1 ซอยอินทามระ 6 ถนนสุทธิสารวินิจฉัยสามเสนใน กรุงเทพฯ 10400
  • City Bangkok
  • Postcode 10400
  • Phone 02-616-8943-4 หรือ 02-279-4702 ต่อ 10 ,20 ,21,22,23,30 โทรสาร : 02-616-6711
  • Website http://speedy-pe.com
  • hrd-speedy@hotmail.com