Apply for this job Apply via LinkedIn

พนักงานขับรถยนต์ ประจำองศ์การเภสัชกรรม( ด่วนมาก)

Foreigner Can Apply? 874 views

เป็นพนักงานขับรถยนต์ รับ-ส่ง และขับรถบรรทุก 6 ล้อ เฉพาะตามที่ได้รับมอบหมาย

Salary: 10,000 – 10,000 ฿

1. เพศชาย อายุ 30-55 ปี มีใบขับขี่รถยนต์ ชนิดที่่ 1และ 2 (ขับรถยนต์ 6ล้อ)
2. วุฒิการศึกษา ระดับ ม.3 ขึ้นไป
3. ขยัน มีใจรักงานบริการ และมีความอดทน
4. รู้จักเส้นทางในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล ที่ปฏิบัติงานจริง
5. ไม่สูบบุหรี่และไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม
6. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น
7. มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความตั้งใจในการทำงาน
8. มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ :
1. ประกันสังคมตามกฎหมาย
2. กองทุนเงินทดแทนตามกฏหมาย
3. ประกันชีวิต
4. ประกันอุบัติเหตุ
5. เงินเบิกล่วงหน้า
6. วงเงินรักษาพยาบาล กรณีประกันอุบัติเหตุ 5,000 บาท ต่อครั้ง
7. วันลาป่วย / ลากิจตามกฎหมายกำหนด
8. วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามกฎหมายกำหนด
9. วันหยุดตามประเพณี
10. เครื่องแบบพนักงาน
11. เบี้ยขยัน
ฯลฯ

More Information
  • Salary ( Baht) 10,000-15,000
  • Highlight -
Apply for this job Apply via LinkedIn

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด ได้เริ่มก่อตั้ง ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2537 ปัจจุบันมี ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท (ชำระเต็ม) มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 202/1 ซอยอินทามระ 6 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ จากประสบการณ์มากว่า 19 ปี ใน การดำเนินธุรกิจบริการด้านการจัดการทรัพยากร (Outsourcing) และการขนส่ง (Logistic) บริษัท ได้จัดส่งพนักงานที่มีทักษะ ความสามารถ เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งใน ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกด้าน การบริหารทรัพยากรบุคคล และการ ลดต้นทุนในการดำเนินกิจการ

Information
  • Address Line 1 เลขที่ 202/1 ซอยอินทามระ 6 ถนนสุทธิสารวินิจฉัยสามเสนใน กรุงเทพฯ 10400
  • City Bangkok
  • Postcode 10400
  • Phone 02-616-8943-4 หรือ 02-279-4702 ต่อ 10 ,20 ,21,22,23,30 โทรสาร : 02-616-6711
  • Website http://speedy-pe.com
  • hrd-speedy@hotmail.com