Apply for this job Apply via LinkedIn

ฝ่ายบุคคล

Foreigner Can Apply? 727 views

หน้าที่และความรับผิดชอบ

-วางแผนการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย นโยบายของบริษัท

-ดูแลพนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้อยู่ในระเบียบบริษัท

More Information
  • Salary ( Baht) 25,000-30,000
  • Highlight คุณสมบัติ -เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี -วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี มีประสบการณ์ทำงานด้านคลินิกเสริมความงามมา มากกว่า 1 ปี -บุคลิกดี ยิ้มแย้ม เรียนรู้งานเร็ว คล่องแคล่ว รักงานบริการ เข้าหาคนง่าย ซื่อสัตย์ มีความยุติธรรม รักความก้าวหน้า -สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
Apply for this job Apply via LinkedIn

เกี่ยวกับ บริษัท

ธิติกรณ์คลินิกเป็นคลินิกดูแลผิวพรรณและความงามครบวงจร รวมถึงเรื่องการปรับบุคลิกภาพเพิ่มความสูง

ที่เปิดให้บริการมานานกว่า 12 ปี ภายใต้การบริหารงานของแพทย์ผู้มีประสบการณ์และมีความเชียวชาญโดยเฉพาะ

ธุรกิจมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงต้องการบุคลากรที่มีความสามารถและต้องการความก้าวหน้ามาร่วมงานจำนวนมาก

Information
  • Address Line 1 3083,3085
  • Address Line 2 แขวงบางนา เขตบางนา
  • City Bangkok
  • Postcode 10260
  • Phone 0852247890
  • clinicaum101@gmail.com