• This job has expired!

ผู้ประสานงานโครงการด้านการเงิน

Foreigner Can Apply? Yes 376 views
รายละเอียดงาน
 1. จัดทำแผนงบประมาณโครงการ กองทุนโลก
 2. ติดต่อประสานงานด้านการเงิน ติดตามรายงาน Statement การใช้จ่ายเงิน หลักฐานด้านการเงิน และตรวจสอบยอดเงินในบัญชี (Bank book) จากโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการกองทุนโลก (โครงการ Sub-Recipient)
 3. วิเคราะห์รายงานกับแผนงบประมาณ แผนงานโครงการ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนไปแล้ว เพื่อเป็นข้อมูลพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้ โครงการ Sub-Recipient ในงวดต่อไป
 4. จัดทำรายงานด้านการเงินตามแบบฟอร์มของกองทุนโลกสำหรับการขอสนับสนุนงบประมาณจากโครงการกองทุนโลก (GFATM)
 5. ร่วมพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงิน และข้อมูลด้านการเงิน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การดำเนินงานของกองทุนโลก และให้คำปรึกษา สนับสนุนวิชาการด้านการเงินและบัญชี การตรวจสอบและจัดทำรายงานการเงินประจำปี (Auditing) และติดตามกำกับและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ Sub-
 6. ช่วยรับผิดชอบด้านการเงิน ตรวจใบสำคัญ และบัญชีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 7. จัดเตรียมการตรวจสอบงบการเงินประจำปี (Auditing)

 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ
 • ประกันกลุ่ม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สัญญาจ้าง 3  ปี
 • ค่าตอบแทน
สิ่งที่ต้องการในงาน
 1. ความต้องการโดยละเอียดสำหรับตำแหน่งว่าง?
วิธีการใช้
 • สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก ชั้น 3 อาคาร 1 ตึกกรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์

จังหวัดนนทบุรี

ผู้สมัครจะสามารถสมัครงานได้อย่างไร? คุณสามารถทิ้งข้อมูลติดต่อของคุณเพื่อรับใบสมัครงานเอกสารหรือคำแนะนำโดยละเอียดสำหรับการสมัคร

 

More Information
 • Salary ( Baht) 20,000-25,000
 • Highlight ทำงาน จันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีโอกาสได้พบชาวต่างชาติได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษ ได้เดินทางไปทำงานต่างจังหวัดบ้าง
 • Foreigner Can Apply? Yes
 • Numbers of Positions 1
 • This job has expired!
Information
 • Address Line 1 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี
 • City Nonthaburi Thailand
 • Postcode 10170
 • Phone 025903313
 • i_nee_nee@hotmail.com