Apply for this job Apply via LinkedIn

ผู้ช่วยหัวหน้า/หัวหน้า แผนกดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย

Foreigner Can Apply? Yes 538 views
รายละเอียดงาน

– ติดตาม การเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงของคำสั่งและข้อกำหนดของสำนักงาน คปภ. สำนักงาน ปปง. ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบที่จะมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
– ควบคุมสั่งการ มอบหมายงาน ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา ฝึกงานผู้ใต้บังคับบัญชา
– ประเมินความเสี่ยง กำหนดวิธีจัดการความเสี่ยง ติดตาม รายงานผลการประเมินการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย- ติดตาม การเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงของคำสั่งและข้อกำหนดของสำนักงาน คปภ. สำนักงาน ปปง. ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบที่จะมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
– ควบคุมสั่งการ มอบหมายงาน ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา ฝึกงานผู้ใต้บังคับบัญชา
– ประเมินความเสี่ยง กำหนดวิธีจัดการความเสี่ยง ติดตาม รายงานผลการประเมินการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ
– ตรวจสอบและติดตาม รวมถึงจัดทำรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

คุณสมบัติ

1. เพศชาย-หญิง  อายุ  35 ปี ขึ้นไป

2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, บริหารความเสี่ยงหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป

3. มีความรู้ด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงานคปภ. สำนักงานปปง. ฯลฯ

4. มีความสามารถในการสรุป จับใจความวิเคราะห์ข้อมูล และมีทักษะในการสื่อสารข้อความให้ผู้อื่นเข้าใจ

5. มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัย 3 ปีขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ในธุรกิจอื่น 5 ปีขึ้นไป

วิธีการรับสมัคร

– สมัคร online ผ่าน www.dotojob.com
– สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ ฝ่ายการพนักงาน ชั้น 6 หรือสำนักงานสาขาต่างจังหวัด (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00 .-16.00 น.)
– ส่งประวัติการสมัครงานที่ E-mail : hr@namsengins.co.th
– ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานการสมัครงาน

การเดินทาง
– รถเมล์สาย 97, 65, 505, 30, 16, 50
– BTSสายสีม่วง : สถานีบางซ่อน (ทางออกฝั่งธนาคารกรุงไทย)

 

 

 

More Information
 • Salary ( Baht) Negotiable
 • Highlight สวัสดิการ - โบนัส, ปรับเงินเดือนประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก - เงินช่วยเหลือค่าปลงศพ - เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร - การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล - สวัสดิการประกันภัยอัคคีภัย/รถยนต์ - การตรวจสุขภาพประจำปี - เครื่องแบบพนักงาน ฯลฯ
 • Foreigner Can Apply? Yes
 • Numbers of Positions 1
Apply for this job Apply via LinkedIn

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2491 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินธุรกิจทางด้านการประกันวินาศภัยแบบครบวงจรครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย การประกันภัยรถยนต์ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยเบ็ดเตล็ด บริษัทฯ ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาร่วมงานเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทมีตำแหน่งดังนี้

Information
 • Address Line 1 โลโก้
 • Address Line 2 แผนที่
 • City Bangkok
 • Postcode 10800
 • Phone 02-01733333
 • Website www.namsengins.co.th
 • hr@namsengins.co.th