• This job has expired!

ผู้ช่วยผู้จัดการสโตร์

Foreigner Can Apply? No 279 views
รายละเอียดงาน

-ดูแลจัดการพื้นที่เก็บสินค้า/อุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุด
-ทำการเบิกจ่ายสินค้าเข้า/ออกและรับคืนสินค้า/อุปกรณ์จากคลังสินค้า
-ตรวจรับสินค้า
-ประสานงานการเบิกจ่ายสินค้า/อุปกรณ์ไปให้แผนกอื่นๆได้ทันเวลาและถูกต้อง
-จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ การหมุนเวียนเข้า/ออก/รับคืนของสินค้า

ประโยชน์ที่ได้รับ
 • โบนัสประจำปี
  งานรื่นเริง/ท่องเที่ยวประจำปี
  ประกันสังคม
  ชุดยูนิฟอร์ม
สิ่งที่ต้องการในงาน
 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป
  อดทนต่อแรงกดดันเรื่องงาน มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
  มีภาวะความเป็นผู้นำ มนุษย์สัมพันธ์ดี
  มีความรับผิดชอบในหน้าที่
  สามารถทำงานกับคนได้หลายประเภท
  ทำงานเสาร์หรืออาทิตย์ได้ (วันใดวันหนึ่ง)
วิธีการใช้

เปิดรับสมัครงานออนเไลน์ทางอีเมล์ theairservice@gmail.com

โทรศัพท์ติดต่อ 02-622-1010-1, 089-456-2211

More Information
 • Salary ( Baht) 15,000-20,000
 • Highlight โบนัสประจำปี งานรื่นเริง/ท่องเที่ยวประจำปี ประกันสังคม ชุดยูนิฟอร์ม
 • Foreigner Can Apply? No
 • Numbers of Positions 1
 • This job has expired!

ประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ จำหน่าย ติดตั้ง ล้าง ซ่อม ดูแล รักษา

Information
 • Address Line 1 48 มบ.กรีนนิชชาเลต์ ถ.บรมราชชนนี62/6
 • Address Line 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
 • City Bangkok
 • Postcode 10170
 • Phone 02-002-0505
 • Website http://www.theaircond.com
 • theairservice@gmail.com