Apply for this job Apply via LinkedIn

ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์

Foreigner Can Apply? 675 views3 applications - 

ปฏิบัติงานในห้อง LAB โดยมีนักเทคนิคการแพทย์ดูแล
ปฏิบัติงานในห้อง LAB โดยมีนักเทคนิคการแพทย์ดูแล
1.รับและตรวจสอบสิ่งส่งตรวจให้ตรงกับใบ ส่งตรวจ และข้อมูลในคอมพิวเตอร์
2.ลงทะเบียนเวลารับสิ่งส่งตรวจ และ print ใบสิ่งส่งตรวจแล้วนำไปแจกจ่ายในห้องทำ lab
3.เจาะเลือดและแนะนำการเก็บสิ่งส่งตรวจ
4.ปั่นเลือด และปัสสาวะเพื่อเตรียมให้เทคนิคการแพทย์นำไปทำการตรวจวิเคราะห์ต่อ
5.ติดต่อรับและส่งสิ่งส่งตรวจกับศูนย์บริการนอกโรงพยาบาล
6.พิมพ์รายงานต่างๆ และดูแลงานเอกสารทั่วไป
8.ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้

More Information
  • Salary ( Baht) Negotiable
  • Highlight เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี ม.6 วิทย์-คณิต หรือเกี่ยวข้อง ทำงานเป็นกะได้
Apply for this job Apply via LinkedIn

โรงพยาบาลมหาชัย 2 เป็นรพ.เอกชนที่ทันสมัย ขนาด 120 เตียง ปัจจุบันกำลังขยายขนาดเป็น 200 เตียง อยู่ในย่านพุทธมณฑลสายสี่ และสาย 5 เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2534 รวมระยะเวลา 25 ปีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารพ.มีการพัฒนาด้านคุณภาพ ทั้งด้านการบริการ ทางการแพทย์ครบทุกสาขาอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันกำลังขยายการบริการให้มากขึ้นจึงประสงค์รับสมัครบุคลากรหลายอัตราและประจำที่ รพ.มหาชัย 2

Information
  • Address Line 1 301/1 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย
  • Address Line 2 อำเภอกระทุ่มแบน
  • City Samut Sakhon Thailand
  • Postcode 74130
  • Phone 0-2117-4999 ต่อ 2642 หรือ 2644
  • Website http://new.mahachai2.com/home.php
  • m2hrd@yahoo.com