Apply for this job Apply via LinkedIn

ผู้ช่วยทันตแพทย์

Foreigner Can Apply? No 624 views

ลักษณะงาน

1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยทันตแพทย์
2. รับ-ส่งบัตรผู้ป่วย เรียกผู้ป่วย เข้ารับการตรวจ
3. ช่วยทันตแพทย์ปฏิบัติการในขณะบําบัดรักษาผู้ป่วย เช่น ส่งเครื่องมือ รับเครื่องมือ เป็นต้น เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการให้บริการทันตกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ
4. จัดเตรียมจัดเก็บ ดูแล บํารุงรักษา เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ด้านทันตกรรมเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป

วุฒิการศึกษา
ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ช่วยการพยาบาล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

วิธีการสมัครงาน
ส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์นี้ สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท

More Information
 • Salary ( Baht) Negotiable
 • Highlight -
 • Foreigner Can Apply? No
 • Numbers of Positions 2
Apply for this job Apply via LinkedIn
Information
 • Address Line 1 942/138 ตึกชาญอิสสระ1 ชั้น 6 (ตรงข้าม รพ.จุฬาฯ)
 • Address Line 2 ถนนพระราม 4 บางรัก
 • City Bangkok
 • Postcode 10500
 • Phone 02-234-5610-11
 • Website http://www.somphob-amput-clinic.com
 • dentistsaclinic@gmail.com
More jobs from ศูนย์ทันตกรรมสมภพ อัมพุช (Somphob Amput Dental Center)