Apply for this job Apply via LinkedIn

ผู้จัดการโรงงาน

Foreigner Can Apply? 700 views
รายละเอียดงาน
 1. ร่วมกำหนดนโยบายการดำเนินงานกับฝ่ายบริหาร
 2. วางแผนกลยุทธ์ในการจัดการโรงงาน
 3. ควบคุมต้นทุนการผลิตให้เป็นไปตามนโยบายผู้บริหาร
 4. ควบคุมการดำเนินการต่างๆของโรงงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. เพศ : ชาย – หญิง
 2. อายุ : 30 ปีขึ้นไป
 3. มีประการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมด้านการผลิตอาหาร, แปรรูปอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ (ไส้กรอก) ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 4. สามารถเรียนรู้ระบบงานได้เร็ว สามารถตามเทคโนโลยีและโชลูชั่นใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี
 5. มีความเป็นผู้นำ บุคลิกภาพดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
วิธีการสมัคร
 1. ส่ง Resume ทาง E-mail : hr@kfpfood.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล : 02-150-7885

 

More Information
 • Salary ( Baht) Negotiable
 • Highlight 1. ประกันสังคม 2. ยูนิฟอร์มพนักงาน 3. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 4. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 5. เงินโบนัสประจำปี 6. ปรับเงินเดือนประจำปี
Apply for this job Apply via LinkedIn

บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินการทางธุรกิจผลิตและแปรรูปอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ( ไส้กรอก ) ภายใต้วิสัยทัศน์ (Vision) เพิ่มความพึงพอใจลูกค้า พัฒนาและผลิตสินค้า ยกระดับความมีมาตรฐาน พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และ มุ่งหวังให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge) และพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถให้กับพนักงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งยังมุ่งหวังให้สินค้าเป็นที่นิยม (Favorite)  ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคภายใต้สโลแกน “อร่อยถูกปาก คุณภาพถูกใจ” และพร้อมพัฒนาทักษะการผลิตให้มีความเป็นมืออาชีพ (Professional) และมีมาตรฐานในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคให้ได้รับความพึงพอใจในสินค้าขององค์กรมากที่สุด เพื่อให้ตรงกับเป้าหมายหลักหรือพันธกิจ (Mission) ขององค์กร

Information
 • Address Line 1 17/9 หมู่ 11 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
 • City Pathum Thani Thailand
 • Postcode 12150
 • Phone 02-150-7885
 • Website www.kfpfood.com
 • hr@kfpfood.com