Apply for this job Apply via LinkedIn

ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนา R&D

Foreigner Can Apply? 600 views
รายละเอียดงาน
 1. วิจัยและพัฒนาสินค้าทั้งเก่าและใหม่ ดูแลควบคุมเอกสารระบบของแผนกและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. จัดทำคู่มือสูตรอาหาร ทั้งเก่า และใหม่
 3. จัดทำเอกสารของแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามระบบ
 4. พัฒนาสินค้าเมนูใหม่ๆ ตามเป้าหมายของแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 5. พัฒนาระบบการทำงานของแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 6. จัดทำรายงานสินค้าใหม่ของคู่แข่ง นำเสนอผู้บังคับบัญชา เป็นประจำทุกเดือน
 7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศ : ชาย, หญิง
 2. อายุ : 25 ปีขึ้นไป
 3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาคหกรรมศาสตร์, อาหารและโภชนาการ, พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. หากมีประสบการณ์ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ (อาหาร) 1 – 5 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวัตถุดิบอาหาร, รสชาด และสามารถปรุงอาหารเองได้
 6. มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเป็นอย่างดี
 7. มนุษยสัมพันธ์ดี และ สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
วิธีการสมัคร
 1. สมัครผ่านทาง E-mail : hr@kfpfood.com

 

More Information
 • Salary ( Baht) Negotiable
 • Highlight 1. ประกันสังคม 2. ยูนิฟอร์มพนักงาน 3. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 4. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 5. เงินโบนัสประจำปี 6. ปรับเงินเดือนประจำปี
Apply for this job Apply via LinkedIn

บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินการทางธุรกิจผลิตและแปรรูปอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ( ไส้กรอก ) ภายใต้วิสัยทัศน์ (Vision) เพิ่มความพึงพอใจลูกค้า พัฒนาและผลิตสินค้า ยกระดับความมีมาตรฐาน พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และ มุ่งหวังให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge) และพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถให้กับพนักงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งยังมุ่งหวังให้สินค้าเป็นที่นิยม (Favorite)  ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคภายใต้สโลแกน “อร่อยถูกปาก คุณภาพถูกใจ” และพร้อมพัฒนาทักษะการผลิตให้มีความเป็นมืออาชีพ (Professional) และมีมาตรฐานในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคให้ได้รับความพึงพอใจในสินค้าขององค์กรมากที่สุด เพื่อให้ตรงกับเป้าหมายหลักหรือพันธกิจ (Mission) ขององค์กร

Information
 • Address Line 1 17/9 หมู่ 11 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
 • City Pathum Thani Thailand
 • Postcode 12150
 • Phone 02-150-7885
 • Website www.kfpfood.com
 • hr@kfpfood.com