• This job has expired!

ผู้จัดการแผนกบัญชีการเงิน

Foreigner Can Apply? No 403 views
 ลักษณะงาน
-ตรวจสอบการจ่ายเงินเเละใบสั่งจ่าย ให้เป็นไปตามหลักการบัญชี
– ทำ Reconcile Bank, Export, AR AP ก่อนปิดงบการเงินรายเดือน
– ประสานงานกับผู้ตรวจสอบ ให้งบการเงินเสร็จตามกำหนด
– ควบคุม ดูแล ตรวจสอบระบบบัญชี สินค้า ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ทรัพย์สิน
– ปิดงบการเงินเเละจัดทำรายละเอียดประกอบงบของบริษัท ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี
– จัดทำทะเบียนทรัพย์สินเเละคำนวณค่าเสื่อมราคา
– รับผิดชอบการจัดการระบบบัญชีทั่วไป และบัญชีต้นทุน
– วางแผนภาษีและพัฒนาความรู้ความเข้าใจในระบบภาษีธุรกิจ
– จัดทำ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด 50 ภงด 51 – ควมคุม ดูแล แก้ไขปัญหาในแผนก และ ผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน
– ติดตามระบบบันทึกและควบคุมวัตถุดิบ สินค้าคงคลังจากส่วนโรงงาน และตรวจสอบรายงานการผลิต
– จัดทำต้นทุนการผลิต ต้นทุนขาย
– จัดทำรายงานต่างๆทางบัญชี
– ตรวจสอลและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านบัญชีเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรในกระบวนการปฏิบัติงานและการบริหารระบบต่อไป
– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สวัสดิการ
ประกันสังคม  โบนัส  เบี้ยขยัน  ค่าอาหาร  ค่าเดินทาง  ชุดพนักงาน  ประกันกลุ่ม
 เงินเดือน
มากกว่า 30,000 บาท
 คุณสมบัติผู้สมัคร
-ชาย หรือ หญิง   อายุ 35 ปี ขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชีและการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป
-มีความขยัน อดทน รอบคอบในการทำงาน
-ซื่อสัตย์ และมุ่งมั่นในการทำงานสูง
-สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันสูงได้
-มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office, E-mail และ สามารถเรียนรู้โปรแกรม ได้ดี
-มีประสบการณ์ ด้านปิดบัญชี และหรือ ทางตรวจสอบบัญชี (พิจารณา พิเศษ)
More Information
 • Salary ( Baht) 25,000-30,000
 • Highlight เงินเดือน มากกว่า 30,000 บาท
 • Foreigner Can Apply? No
 • Numbers of Positions 1
 • This job has expired!
ประเภทธุรกิจ
การเกษตร
 ปีที่ก่อตั้ง
ก่อตั้งเมื่อ : พ.ศ. 2557   จำนวนพนักงาน : 50 – 100 คน
 ลักษณะธุรกิจ
บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จำกัด ตั้งอยู่ที่ 154 หมู่ 5 ต.หนองหนาม อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
บนเนื้อที่กว่า 150 ไร่ โดยทางบริษัทได้สร้างศูนย์วิจัยและโรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์ (research center and seed processing plant)
ที่ทันสมัยเพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ มีกำลังผลิต13,200 ตันต่อปี มีมาตรฐานด้านกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
เราตระหนักว่าประสิทธิภาพอันเหนือชั้นนั้นต้องเริ่มจากเมล็ดพันธุ์ชั้นดี โดยบริษัทมีพันธมิตร นักปรับปรุงพันธุ์ในการศึกษาและวิจัย ปรับปรุงพันธุ์ เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ลูกผสม ตลอดจนเมล็ดพันธุ์คุณภาพชั้นดี ออกจำหน่ายให้กับเกษตรกร ด้วยพันธมิตรและประสบการณ์ที่เรามี โดยมีวิสัยทัศน์ “บริษัทมีความมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำของบริษัทคนไทยในอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์แห่งภูมิภาคเอเซีย ที่ขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมและตั้งอยู่บนธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน”
 ที่อยู่
154 หมู่ 5 ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000
 เบอร์โทรศัพท์
053598118
Information
 • Address Line 1 154 หมู่ 5 ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน
 • City Lamphun Thailand
 • Postcode 51000
 • Phone 053598118
 • Website http://golcondaasia.com
 • hr.manager@golcondaasia.com
More jobs from บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จำกัด