Apply for this job Apply via LinkedIn

ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง (Maintenance Manager)

Foreigner Can Apply? 909 views2 applications - 
รายละเอียดงาน
 1. ควบคุมเครื่องจักรในโรงงานให้มีประสิทธิภาพ
 2. วางแผนและควบคุมการซ่อมบำรุง ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า และเครื่องจักรภายในโรงงานทั้งหมด
 3. ให้ความรู้และพัฒนาทีมงาน ให้มีประสิทธิภาพ
 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. เพศ : ชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาไฟฟ้ากำลัง เครื่องกล เครื่องยนต์ และมีใบ กว.
 3. มีประสบการณ์ทำงานด้านงานซ่อมบำรุงอาคารสำนักงานอย่างน้อย 5 ปี
 4. มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในงานช่าง เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ระบบสาธารณูปโภค
 5. มีบุคลิกภาพดี ขยัน อดทน และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
วิธีการใช้
 1. สมัครทางอีเมล์ : hr@kfpfood.com
More Information
 • Salary ( Baht) Negotiable
 • Highlight 1. ประกันสังคม 2. ยูนิฟอร์มพนักงาน 3. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 4. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 5. เงินโบนัสประจำปี 6. ปรับเงินเดือนประจำปี
Apply for this job Apply via LinkedIn

บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินการทางธุรกิจผลิตและแปรรูปอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ( ไส้กรอก ) ภายใต้วิสัยทัศน์ (Vision) เพิ่มความพึงพอใจลูกค้า พัฒนาและผลิตสินค้า ยกระดับความมีมาตรฐาน พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และ มุ่งหวังให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge) และพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถให้กับพนักงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งยังมุ่งหวังให้สินค้าเป็นที่นิยม (Favorite)  ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคภายใต้สโลแกน “อร่อยถูกปาก คุณภาพถูกใจ” และพร้อมพัฒนาทักษะการผลิตให้มีความเป็นมืออาชีพ (Professional) และมีมาตรฐานในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภคให้ได้รับความพึงพอใจในสินค้าขององค์กรมากที่สุด เพื่อให้ตรงกับเป้าหมายหลักหรือพันธกิจ (Mission) ขององค์กร

Information
 • Address Line 1 17/9 หมู่ 11 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
 • City Pathum Thani Thailand
 • Postcode 12150
 • Phone 02-150-7885
 • Website www.kfpfood.com
 • hr@kfpfood.com