• This job has expired!

ผู้จัดการหมู่บ้านประจำโครงการ มารวย แหลมฉบัง

Foreigner Can Apply? No 397 views
รายละเอียดงาน

– บริหารจัดการหมู่บ้านให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีระบบ

– ให้บริการกับลูกบ้านเมื่อเกิดปัญหาด้วยความรวดเร็วเพื่อสร้างความพึงพอใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกบ้าน

– ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ให้ระเบียบวินัย

ประโยชน์ที่ได้รับ
 • ผู้สมัครจะได้รับอะไรจากตำแหน่ง?
สิ่งที่ต้องการในงาน
 1. – จบการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
  – มีประสบการณ์ด้านการบริหารอาคารชุด / หมู่บ้าน อย่างน้อย 1 ปี
  – มีภาวะผู้นำและมีทักษะในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
  – มีบุคลิคภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  – สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  – สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
วิธีการใช้

ส่ง Resume มาทาง E-Mail  :  Chanyanuch.0701@gmail.com

More Information
 • Salary ( Baht) 20,000-25,000
 • Highlight มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • Foreigner Can Apply? No
 • This job has expired!

KRIT เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริหารจัดการอาคารชุด/อาคารสำนักงาน/หมู่บ้านจัดสรร ขาย/โอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ เป้าหมายของบริษัท KRIT คือการทำให้คนที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรานั้นมีความสุขในการทำงาน เพราะความสุขในการทำงานไม่ได้เกิดจากการทำงานเป็นเท่านั้น แต่มาจากการได้อยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสมกับตัวเอง มีการสนับสนุนจากองค์กรที่ทำให้สามารถทำงานออกมาได้อย่างดี มีคนรอบข้างที่มีวัฒนธรรมการทำงานคล้ายคลึงกัน นั่นคือสิ่งที่ทำให้พนักงานอยากจะมาทำงานและมีความสุขกับการทำงานในทุกๆวัน

Information
 • City Chonburi Thailand