Apply for this job Apply via LinkedIn

ผู้จัดการสาขา ( สาขานครสวรรค์, สาขาสุพรรณบุรี, สาขานครพนม ,สาขาสระบุรี )

Foreigner Can Apply? Yes 420 views2 applications - 

รายละเอียดงาน

 • วางแผน บริหาร และผลักดันยอดขายสาขาให้ได้ตามเป้าหมาย
 • ควบคุมดูแลและบริหารจัดการงาน งานสินไหมทดแทน ,งานการเงินของสาขา
 • กำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในสาขา ให้เป็นไปตามกฏระเบียบของบริษั

คุณสมบัติ

1. เพศชาย – หญิง  อายุไม่เกิน 40 ปี
2. ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ การประกันภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. หากมีประสบการณ์ งานด้านธุรกิจประกันภัย โดยเฉพาะด้านสินไหมทดแทน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีภาวะผู้นำ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์
5. มีพาหนะเป็นของตนเองสำหรับใช้ปฏิบัติงาน
6. สามารถเข้ารับการอบรมระบบงานที่สำนักงานใหญ่เป็นระยะเวลา 1-2 เดือนได้ (โดยบริษัทจัดหาที่พักให้)
7. สามารถประจำสาขาต่างจังหวัดได้
8. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

วิธีการรับสมัคร

– สมัคร online ผ่าน www.dotojob.com
– สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ ฝ่ายการพนักงาน ชั้น 6 หรือสำนักงานสาขาต่างจังหวัด (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00 .-16.00 น.)
– ส่งประวัติการสมัครงานที่ E-mail : hr@namsengins.co.th
– ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานการสมัครงาน

การเดินทาง
– รถเมล์สาย 97, 65, 505, 30, 16, 50
– BTSสายสีม่วง : สถานีบางซ่อน (ทางออกฝั่งธนาคารกรุงไทย)

 

More Information
 • Salary ( Baht) Negotiable
 • Highlight สวัสดิการ - โบนัส, ปรับเงินเดือนประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก - เงินช่วยเหลือค่าปลงศพ - เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร - การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล - สวัสดิการประกันภัยอัคคีภัย/รถยนต์ - การตรวจสุขภาพประจำปี - เครื่องแบบพนักงาน ฯลฯ
 • Foreigner Can Apply? Yes
 • Numbers of Positions 4
Apply for this job Apply via LinkedIn

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2491 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินธุรกิจทางด้านการประกันวินาศภัยแบบครบวงจรครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย การประกันภัยรถยนต์ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยเบ็ดเตล็ด บริษัทฯ ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาร่วมงานเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทมีตำแหน่งดังนี้

Information
 • Address Line 1 โลโก้
 • Address Line 2 แผนที่
 • City Bangkok
 • Postcode 10800
 • Phone 02-01733333
 • Website www.namsengins.co.th
 • hr@namsengins.co.th