• This job has expired!

ผจก.ทั่วไป(ร้านอาหาร)

Foreigner Can Apply? Yes 562 views
รายละเอียดงาน

1.วางแผนและบริหารงานให้ผู้จัดการสาขาดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานทั้งในด้านคุณภาพ และมาตรฐานการต้อนรับและการบริการอาหารและเครื่องดื่มให้ถูกสุขอนามัย
2.กำหนดนโยบายและติดตามเพื่อสร้างมาตรฐานการบริการ และตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริการ และติดตามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ
3.วางแผนและตรวจสอบตารางการทำงานของผู้จัดการสาขา และพนักงาน เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน สามารถดูแลภาพรวมงานบริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจต่อลูกค้าสูงสุด
4.วางแผน ควบคุม ประเมิน ติดตาม ผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
5.บริหารอัตรากำลังพล ในการเลื่อน ลด ปลด ย้าย โดยพิจารณาร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายบริหาร
6.ส่งเสริมและฝึกอบรม พร้อมให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ในกฏระเบียบที่กำหนด
7.กำหนดนโยบายในการควบคุมดูและการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทำสรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เช่น ผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและการแก้ไข รายงานการขายและสต็อกสินค้าที่ใช้ในการทำอาหาร และรายงานจำนวนภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ และชำรุดเสียหายเป็นต้น
8.ปฏิบัติตามคำสั่งอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • ผู้สมัครจะได้รับอะไรจากตำแหน่ง?
สิ่งที่ต้องการในงาน
 1. เพศชาย
 2. ป.ตรี ทุกสาขา
 3. อายุ 40ปีขึ้นไป
 4. มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
วิธีการใช้

ผู้สมัครจะสามารถสมัครงานได้อย่างไร? คุณสามารถทิ้งข้อมูลติดต่อของคุณเพื่อรับใบสมัครงานเอกสารหรือคำแนะนำโดยละเอียดสำหรับการสมัคร

 

More Information
 • Salary ( Baht) 40,000-50,000
 • Highlight มีประสบการณ์ ทางด้านร้านอาหาร5ปีขึ้นไป
 • Foreigner Can Apply? Yes
 • Numbers of Positions 1
 • This job has expired!

บริษัท ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2515 โดยคุณสมศักดิ์ ตีระพัฒนกุล, คุณกระจ่าง เติมวิวัฒน์, คุณอัศวิน แซ่ลิม และมีคุณเค ดับบลิว แลม เป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ การจัดหาที่ตั้ง และการออกแบบร้านซึ่งทำให้เราเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตรายแรก ที่ทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งในเวลานั้น ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งแรก เริ่มเปิดให้บริการแก่ลูกค้าที่อยู่ในบริเวณสุขุมวิทและเพลินจิต รวมถึงลูกค้าที่พักในโรงแรมห้าดาวในบริเวณใกล้เคียงและบุคลากรในสถานทูตย่านถนนวิทยุ ที่ต้องการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นำเข้า เช่น เนื้อสดนำเข้า อาหารทะเล และเครื่องใช้ภายในบ้าน

ฟู้ดแลนด์เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งแรกที่มีร้านอาหารและซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ที่สร้างมาตรฐานใหม่ที่สูงขึ้นสำหรับ ผลิตภัณฑ์อาหารสดในประเทศไทย ชื่อเสียงของฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นที่รู้จักยาวนานในด้านคุณภาพอาหารสดที่ดี ผลิตภัณฑ์ที่มีให้เลือก อย่างหลากหลาย ความสดของส่วนประกอบที่นำมาใช้ทำอาหารและการคงไว้ซึ่งการบริการที่ดี เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินตามวิสัยทัศน์ในการเป็น ซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ให้บริการสินค้าอาหารสดที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าด้วยราคามาตรฐานยุติธรรม เรามุ่งมั่นให้การบริการอย่างดีที่สุด และมีมาตรฐานเป็นเลิศ คัดสรรเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพจากทั้งในและต่างประเทศ

ตั้งแต่ปี 2515 จนถึงปัจจุบันฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ตให้บริการแก่ลูกค้าในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด เราให้ความสำคัญในเรื่องของความสะอาด และความสดใหม่ของอาหารเป็นประการสำคัญ เรามีความตั้งใจในการให้บริการอย่างเป็นมิตรและ ยิ้มแย้มเสมอ และด้วยการจัดเรียงสินค้า ตามหมวดหมู่ ทำให้การเลือกซื้อสินค้าเป็นไปอย่างง่ายดาย และการบริการที่สุภาพ สร้างความประทับใจและเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า เรามุ่งมั่นที่จะเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตที่มีคุณภาพ และเราดูแลลูกค้าด้วยความเอาใจใส่ที่เป็นเลิศ นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ พร้อมบริการเหนือความคาดหมายให้กับลูกค้าอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ลูกค้าที่มีชีวิตที่ทันสมัย, ตรวจสอบอุณหภูมิ เพื่อให้ลูกค้า ได้รับความสดใหม่ของสินค้าด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 40 ปี

 

Information
 • Address Line 1 2675 ถนนลาดพร้าว
 • Address Line 2 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขต วังทองหลาง
 • City Bangkok
 • Postcode 10310
 • Phone 02-5300220 ต่อ 153
 • Website http://www.foodland.co.th/
 • foodlandhrm@mail.com