• This job has expired!

ประสานงานฝ่ายขาย

Foreigner Can Apply? No 369 views

ตำแหน่งประสานงานฝ่ายขาย

 

– อายุ 20 ปีขึ้นไป
– หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ปวส ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
– ไม่จำเป็นต้องจบด้านการตลาด

** ทุกตำแหน่งหากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ **
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว 1 รูป
4. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
5. เอกสารการเกณฑ์ทหาร สด 43 สำหรับเพศชาย
6. สำเนาใบขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์ ( ถ้ามี )
7. ใบรับรองแพทย์
8. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

More Information
  • Salary ( Baht) 0-10,000
  • Highlight มีค่าคอมมิชชั่นให้ อายุ 20 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ปวส ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
  • Foreigner Can Apply? No
  • Numbers of Positions 1
  • This job has expired!

ตั้งอยู่สามแยกสหมิตรก่อนขึ้นสะพานแม่น้ำกก ฝั่ง 3BB ข้างร้านหมอศุภมงคล จุดเด่นคือมีป้ายไฟวิ่ง

Information
  • City Chiang Rai Thailand
  • Postcode 57000
  • Phone 053601313
  • Website http://www.one2solution.com/index.php?lang=th
  • nasit53@iconvergence.net