• This job has expired!

บริษัท นครพิงค์ ออโตเมชั่น ซีเคียว ริตี้ ไอ.ที ความต้องการรับสมัครพนักงาน

Foreigner Can Apply? No 277 views

บริษัท นครพิงค์ ออโตเมชั่น ซีเคียว ริตี้ ไอ.ที ความต้องการรับสมัครพนักงาน

 1. ตำแหน่งช่างติดตั้ง
– เพศชาย อายุระหว่าง 20 – 28 ปี
– วุฒิการศึกษา ปวส. หรือม.6 ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า /อิเล็กทรอนิคส์
– มีทักษะ: ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์, การติดต่อสื่อสาร, ความคิดเชิงวิเคราะห์, การทำงานเป็นทีม
– มีความรู้และทักษะด้านงานช่างติดตั้งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– อัตราค่าจ้างตามวุฒิการศึกษา

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว 1 รูป
4. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
5. เอกสารการเกณฑ์ทหาร สด 43 สำหรับเพศชาย
6. สำเนาใบขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์ ( ถ้ามี )
7. ใบรับรองแพทย์
8. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทตั้งอยู่ สามแยกสหมิตร ก่อนขึ้นสะพานแม่น้ำกก (มาทางห้าแยกพ่อขุน)
สนใจ ติดต่อสอบถาม  053 – 601313

หรือส่งประวัติมาได้ที่ nasit53@iconvergence.net

More Information
  • Salary ( Baht) 0-10,000
  • Highlight -
  • Foreigner Can Apply? No
  • Numbers of Positions 1
  • This job has expired!
สนใจติดต่อได้ที่
บริษัท นครพิงค์ ออโตเมชั่น ซีเคียวริตี้ ไอ.ที จำกัด
สนใจโทรติดต่อ 053-601313 หรือ 093-131-7081 สาขาเชียงราย
เชียงใหม่ โทร. 053-411114 , 411123 , 410105
หรือประวัติมาที่E-mail: nasit53@iconvergence.net

Information
  • Address Line 1 90/4 ถนนพหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 ( แยกสหมิตร ก่อนถึง สำนักงาน 3BB)
  • City Chiang Rai Thailand
  • Postcode 57100
  • Phone 053601313
  • nasit53@iconvergence.net
More jobs from บริษัท นครพิงค์ ออโตเมชั่น ซีเคียว ริตี้ ไอ.ที จำกัด