• This job has expired!

ธุรการ

Foreigner Can Apply? 705 views

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.เตรียมเอกสารต่างๆ

2.ทำใบเสนอราคา

3.คำนวณราคาวัสดุและสินค้าภายในร้าน

4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 09.00-18.00 น.

ณ บริษัท เอช แอล วิชั่น จำกัด(ตามแผนที่แนบ)

https://www.hlvisioninkjet.com/

More Information
  • Salary ( Baht) 10,000-15,000
  • Highlight -มีละเอียดรอบคอบ -กระตือรือร้น -มีความรับชอบต่องานที่ทำ
  • This job has expired!

บริษัท เอช แอล วิชั่น จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจทำสื่อโฆษณาเมื่อ 2551โดยการทำสื่อโฆษณาแบบครบวงจร ให้บริการด้านการออกแบบและคำปรึกษาเกี่ยวกับสื่อโฆษณาในรูปแบบต่างๆ รวมถึงขั้นตอนการผลิตติดตั้งที่ทันสมัย สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบการใช้งานจริง เน้นคุณภาพของวัสดุ เพื่อคัดสรรสิ่งที่ดีสำหรับลูกค้าโดยประสบการณ์ที่จัดทำป้ายและสื่อโฆษณามานาน

Information
  • Address Line 1 24/177 ซอยลาดพร้าว 21 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร
  • City Bangkok
  • Postcode 10900
  • Phone 02-9382893
  • Website https://www.hlvisioninkjet.com
  • hlvisionvip@gmail.com
More jobs from บริษัทเอช แอล วิชั่น จำกัด