• This job has expired!

ตำแหน่งโปรแกรมเมอร์

Foreigner Can Apply? No 574 views
รายละเอียดงาน
 • พัฒนาและออกแบบระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของโปรเจกต์ต่างๆภายในบริษัท
 • พัฒนาและปรับปรุง Application ที่มีอยู่
 • การบำรุงและแก้ไขปัญหาของระบบ รวมทั้งการหาวิธีที่รวดเร็วและถูกต้องในการแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะเป็น  โครงสร้างระบบ การเขียนโค้ด หรือ ปัญหาจากขั้นการการทำงานของระบบในส่วนต่างๆ
ประโยชน์ที่ได้รับ

1. กองทุนประกันสังคม
2. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
3. วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามอายุงาน
4. วันลากิจ
5. ยูนิฟอร์ม
6. สวัสดิการอื่นๆ

สิ่งที่ต้องการในงาน
1. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ , โทรคมนาคมและการ
สื่อสาร หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในการพัฒนา Web Application ไม่น้อยกว่า 2-3 ปี
3. สามารถเขียน PHP , Node.js ได้เป็นอย่างน้อย
4. ออกแบบฐานข้อมูลได้
5. มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. มีความเป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีมได้ และมีความรับผิดชอบ
7. มีความสามารถในการประสานงาน และจัดการกับการทำงานที่มีข้อจำกัดทางด้านเวลาเป็นอย่างดี
8. มีจิตใจในการบริการที่ดี , ทัศนคติที่ดี และมีแรงกระตุ้นตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ
9. สามารถทุ่มเทเวลาในและนอกเวลาทำงาน
10.ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบงานในหน้าที่
วิธีการใช้

ส่ง Resume ที่ Admin@jumpup.online
หรือเบอร์ติดต่อ 0866300360 คุณกฤษดา

 

More Information
 • Salary ( Baht) Negotiable
 • Highlight มีประสบการณ์ด้านงานการเขียนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Foreigner Can Apply? No
 • Numbers of Positions 2
 • This job has expired!

บริษัท จัมป์ อัพ จำกัด เริ่มต้นจากการรวมกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ และผู้ร่วมก่อตั้งที่ให้โอกาสจุดประกายแนวคิดใหม่ๆ ที่ต้องการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ให้กับเมือง ต้องการเป็นฟันเฟืองเล็กๆ ที่ร่วมผลักดันเมืองสู่การเป็น Smart City รวมถึงตั้งใจที่จะต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีสู่การพัฒนาประเทศต่อไป  ก่อตั้งเมื่อปี พศ. 2558  ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 1.5 ล้านบาท

ความเชี่ยวชาญ ทีมงานและผู้บริหารของบริษัทมีประสบการณ์ในกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์มากว่า 10 ปี  มีประสบการณ์ในการพัฒนาและติดตั้งระบบในหลายๆ กลุ่มอุตสาหกรรม เช่น Logistic and Supply chain , Healthcare , Transportation , Warehouse , Smart City  เป็นต้น     โดยสามารถ Implement ระบบทั้งในส่วนของ   Mobile Application  :  iOS , Android ,  Web Application  , Internet of Thing

ผลงานล่าสุด
– ติดตั้ง Platform ระบบ Smart Bus  ให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 21 คัน พร้อมด้วยป้ายอัจฉริยะอีก 25 ป้าย ณ จุดจอดรถบัส

– ติดตั้ง Platform ระบบ Smart Bus  ให้กับบริษัท ขอนแก่น ซิตี้ บัส จำกัด จำนวน 10 คัน พร้อมระบบบริหารจัดการแบบครบวงจร

รางวัลที่ได้รับ และ Certificate

– ชนะเลิศการประกวดแข่งขัน โครงการ Thailand ICT Award ประจำปี 2559   หมวด  Retail and Supply Chain

– ตัวแทนระดับประเทศร่วมแข่งขัน โครงการ ASEAN ICT Award ประจำปี 2559  หมวด Retail and Supply Chain ที่ประเทศไต้หวัน

– รองชนะเลิศอันดับ 2  โครงการลงทะเบียนผู้ประกอบการซอฟต์แวร์  ประจำปี 2559  จากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ

– ได้รับมาตรฐาน ISO 29110  : Software Development Process  ในปี 2559

 

Information
 • Address Line 1 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ชั่น 4 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
 • Address Line 2 -
 • City Khon Kaen Thailand
 • Postcode 40000
 • Phone 0866300360
 • Website -
 • Admin@jumpup.online
More jobs from บริษัท จัมป์อัพ จำกัด (สำนักงานใหญ่)