Apply for this job Apply via LinkedIn

ช่างไฟฟ้า

Foreigner Can Apply? Yes 236 views
รายละเอียดงาน
 1. ตรวจสอบ ดูแล และเฝ้าระวังระบบไฟฟ้า และการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ รวมทั้งรายงานแก่ผู้บังคับบัญชา เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น
 2. แก้ไข ซ่อมแซม และป้องกันความผิดปกติ ที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้า และการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ
 3. ปฎิบัติการซ่อมบำรุงทั้งเชิงแก้ไข และเชิงป้องกันตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. รายงานสาเหตุ และผลของการซ่อมบำรุงต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 5. ปฎิบัติการซ่อมบำรุงอย่างเร่งด่วน เมื่อมีความจำเป็น
 6. ติดตาม และปฎิบัติตามแผนงานด้านความปลอดภัยของบริษัท
 7. เสนอวิธีการ และแนวทางในการแก้ไข ซ่อมแซมและป้องกันความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้า ต่อวิศวกรไฟฟ้า
 8. เฝ้าระวังการทำงาน และการเดินระบบภายในสถานที่ปฎิบัติงาน เพื่อมั่นใจว่าการทำงานเป็นไปอย่างปกติ หรือเกิดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุดและถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขทันที
ประโยชน์ที่ได้รับ
 • ประกันสังคม
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ค่ากะ
 • เบี้ยขยัน
 • วันหยุดประจำปี
 • กิจกรรมสังสรรค์
สิ่งที่ต้องการในงาน
 1. อายุ 22 – 35 ปี
 2. สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยในระดับ ปวช. ทางด้านไฟฟ้ากำลัง หรืออิเลกทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า
 3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
 4. มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด
วิธีการใช้

โทร 096-365-5526 แมน

 

More Information
 • Salary ( Baht) Negotiable
 • Highlight อายุ 22 - 35 ปี สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยในระดับ ปวช. ทางด้านไฟฟ้ากำลัง หรืออิเลกทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
 • Foreigner Can Apply? Yes
 • Numbers of Positions 1
Apply for this job Apply via LinkedIn

บริษัท เอเชีย อินดัสเทรียล เท็กซ์ไทล์ จำกัด เป็นผู้ผลิตสิ่งทอเสริมวัสดุ : เส้นด้ายแบบม้วน, เชือก, เส้นด้ายตีเกลียว, ผ้าดิบ, ผ้าชุบ เพื่อใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์

Information
 • Address Line 1 123 หมู่ 1 ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
 • City Nakhon Pathom Thailand
 • Postcode 73130
 • Phone 034-276100 ต่อ 151 - 154 ฝ่ายบุคคล
 • Website www.asiaindtex.com
 • Hr@asiaindtex.com
More jobs from บริษัท เอเชีย อินดัสเทรียล เท็กซ์ไทล์ จำกัด