Apply for this job Apply via LinkedIn

กัปตัน

Foreigner Can Apply? No 623 views
รายละเอียดงาน
 • ต้อนรับและช่วยเหลือด้านบริการเมื่อแขกมาใช้บริการ
 • อบรมและตรวจสอบการทำหน้าที่ของพนักงานเสิร์ฟอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ดูแลความเรียบร้อยของร้านอาหาร
 • ให้คำแนะนำและตอบคำถามของลูกค้าได้
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้กิจการร้านอาหารดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • บริการลูกค้าตามหลักการบริการที่ดี
 • จัดเตรียมความเรียบร้อยก่อนร้านอาหารเปิดและดูแลความเรียบร้อยหลังร้านอาหารปิด
 • จัดตารางการทำงานให้กับพนักงาน
 • ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลและควบคุมสต็อกวัตถุดิบ และ อุปกรณ์

      ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ประกันสังคม
 • เซอร์วิสชาร์จ
 • ยูนิฟอร์ม
 • อาหาร 2 มื้อ
 • ประกันกลุ่ม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เบี้ยขยัน
 • โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)วันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำปี 13 วัน
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี ปีละ 6 วันขึ้นไป

คุณสมบัติ

• มีบุคลิกภาพที่ดี คล่องแคล่ว กระตือรือร้น มีทัศนคติด้านบวก มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
• สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
• สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน
• มีความสามารถในการทำงานหลายอย่างและตรงตามกำหนดเวลา
• มีใจรักการบริการ
• มีความขยัน อดทน

 

More Information
 • Salary ( Baht) 15,000-20,000
 • Highlight เพศชาย - หญิง อายุ ไม่เกิน 45 ปี การศึกษา ปวส. ขึ้นไป ประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี
 • Foreigner Can Apply? No
 • Numbers of Positions 2
Apply for this job Apply via LinkedIn

ศศิ ฟูดส์ อินดัสทรี จำกัด เป็นธุรกิจร้านอาหารร่วมสมัย รวมถึงธุรกิจการค้าปลีกผลิตภัณฑ์อาหารทุกรูปแบบ กำลังมองหาผู้ร่วมงานที่มีประสิทธิภาพและมองเห็นโอกาสที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จร่วมกันกับเรา

Information
 • Address Line 1 104/2 ถ.รางน้ำ
 • Address Line 2 แขวงถนนพญาไท
 • City Bangkok
 • Postcode 10400
 • Phone 0944207666
 • amonrada.sasifoods@gmail.com
More jobs from ศศิ ฟูดส์ อินดัสทรี จำกัด (สำนักงานใหญ๋)