Recent Jobs

Featured Jobs

Responsibilities :- Contributing the customer requirement and clarifying precisely the solution meet and turn it to implementations specifications. Developing “out – of the – box” software and creation values-added on our own solution which appropriate. It is necessary to protect and reduce any damage which may happen to customer, vendor and partner shall do something to protect and reduce any
 หน้าที่หลักของตำแหน่ง Field Data Associate FDA คือการจัดหาและรวบรวมข้อมูลตามที่หัวหน้าทีม (Team Leader) และที่ปรึกษา (Field Supervisor) ได้มอบหมาย ดังนี้ :- •จัดทำแบบสำรวจแบบสัมภาษณ์รายบุคคลได้ (interview) •จำแนกและแยกแยะ กลุ่มเป้าหมายตามลักษณะงานนั้น ๆ •อธิบายข้อมูลและเป้าหมายในการเก็บข้อมูลของแบบสอบถามแก่กลุ่มเป้าหมายนั้น ๆ อย่างชัดเจนเพื่อข้อมูลที่แม่นยำและตรงตามจุดประสงค์ของการทำแบบสำรวจนั้น ๆ •ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รวบรวมมาว่าถูกต้องตามข้อกำหนดและตามเกณฑ์มาตรฐาน •สามารถอัพเดทสถานะและขั้นตอนของงานให้หัวหน้าทีมได้ในเวลาต้องการ •ตรวจทานและส่งงานที่ได้รับหมอบหมายภายในเวลาที่กำหนด •สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจด้วยตัวเองเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ในกรณีที่ต้องทำงานโดยไม่มีผู้ช่วยหรือที่ปรึกษา •มีการอบรมฝึกสอนให้ •ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ พุธ-อาทิตย์ หยุด จันทร์-อังคาร(หรือตามความเร่งด่วนของงาน) คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชายและเพศหญิง ผู้สมัครต้องมีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ สัญชาติไทย มีความสามารถสื่อสารภาษาไทยชัดเจน และหากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ ยินดีพิจารณาผู้เกษียณอายุและแม่บ้าน(สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน) สามารถเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ ในเขตจังหวัดขอนแก่น หรือไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว มีไหวพริบ ความรู้รอบตัวสามารถแยกแยะ และเข้าใจคำถามในประเด็นต่างๆได้ สามารถใช้แทบเล็ต อินเตอร์เน็ต การใช้ GPS นำทางได้อย่างคล่องแคล่ว มีความซื่อสัตย์ ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา
รายละเอียดงาน 1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. จัดเตรียม ดำเนินการ และติดตามผลกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 3. ตรวจสอบพื้นที่ด้านความปลอดภัย ( Safety patrol activity ) 4. ดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมงานความด้านความปลอดภัย ตามแผนงานประจำปี 5. สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินการด้านความปลอดภัย ส่งหน่วยงานราชการตามกฎหมาย 6. ตรวจสอบ ประเมินผลและตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน 7. ดำเนินการกิจกรรมค้นหาอันตราย ประเมินวิเคราะห์หาสาเหตุและกำหนดมาตรการป้องกัน วิธีการแก้ไข และปรับปรุง 8. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 9 ประสานงานการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟประจำปี 10. จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 11. แนะนำ ฝึกอบรม พนักงานเก่า และใหม่ ให้ปฏิบัติงานตามข้อบังคับ และกฎระเบียบด้านความปลอดภัย รวมทั้ง ผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงาน ภายในบริษัท ฯ 12. ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา รวมถึงผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในบริษัท ฯ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย 13. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงาน รวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
 ลักษณะงาน Front-end Programmer – พัฒนาระบบ web/mobile application ด้วย Ionic / AngularJS / TypeScript / HTML / CSS Back-end Programmer – พัฒนาระบบ Web API ด้วย .NET Framework (VB & C#), ASP.NET, MS SQL, Crystal  Reports Web Designer – UI / UX design System Analyst – ออกแบบระบบงาน สำหรับ Web / Mobile Application คุณสมบัติ เพศหญิง / ชาย อายุ 20-35  ปี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ รักงานด้านการพัฒนาระบบ และพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ
Featured Employer

Donec ut condimentum dui. Mauris vestibulum eros lacus, in ultricies nulla malesuada ac. Praesent semper leo a libero ultrices tempus.

What JobMonster Offered

Integer mollis nunc et nibh sodales volutpat. Vivamus rhoncus, magna quis ultricies rhoncus, neque nunc laoreet dolor.

CROSS BROWSERS Donec et massa malesuada, laoreet lacus non, lacinia felis. Phasellus pretium enim tellus, et aliquet mi fringilla non. Aenean lorem libero, adipiscing.

EASY CUSTOMIZATION Donec et massa malesuada, laoreet lacus non, lacinia felis. Phasellus pretium enim tellus, et aliquet mi fringilla non. Aenean lorem libero, adipiscing.

EASY CUSTOMZATION Donec et massa malesuada, laoreet lacus non, lacinia felis. Phasellus pretium enim tellus, et aliquet mi fringilla non. Aenean lorem libero, adipiscing.

MODEM DESIGN Donec et massa malesuada, laoreet lacus non, lacinia felis. Phasellus pretium enim tellus, et aliquet mi fringilla non. Aenean lorem libero, adipiscing.

MODERN DESIGN Donec et massa malesuada, laoreet lacus non, lacinia felis. Phasellus pretium enim tellus, et aliquet mi fringilla non. Aenean lorem libero, adipiscing.

QUICK SUPPORT Donec et massa malesuada, laoreet lacus non, lacinia felis. Phasellus pretium enim tellus, et aliquet mi fringilla non. Aenean lorem libero, adipiscing.

From Our Blog

Etiam imperdiet pulvinar nisl, eu iaculis justo efficitur in.


Get JobMonster App for your mobile

Searching for jobs never been that easy. Now you can find job matched your career expectation, apply for jobs and receive feedback right on your mobile. Get JobMonster mobile app and start your job search now!customercustomer