โรงพยาบาลมหาชัย 2 (บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด) has posted 21 jobs

โรงพยาบาลมหาชัย 2 (บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด)

โรงพยาบาลมหาชัย 2 เป็นรพ.เอกชนที่ทันสมัย ขนาด 120 เตียง ปัจจุบันกำลังขยายขนาดเป็น 200 เตียง อยู่ในย่านพุทธมณฑลสายสี่ และสาย 5 เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2534 รวมระยะเวลา 25 ปีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารพ.มีการพัฒนาด้านคุณภาพ ทั้งด้านการบริการ ทางการแพทย์ครบทุกสาขาอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันกำลังขยายการบริการให้มากขึ้นจึงประสงค์รับสมัครบุคลากรหลายอัตราและประจำที่ รพ.มหาชัย 2