อีเอสพี แวร์ โปรเทคชั่น เซอร์วิส จำกัด has posted 4 jobs

อีเอสพี แวร์ โปรเทคชั่น เซอร์วิส จำกัด

ประเภทกิจการ ให้คำปรึกษาและบริการด้านผู้เชี่ยวชาญงานวิศวกรรมด้านปีโตเลี่ยมประกอบกิจการ งานติดตั้ง งานประกอบ แพลตฟอร์ม ตู้คอนเทนเนอร์ ตะกล้า และงานซ่อมบำรุงรักษา ยังฐานผลิตฝั่งอ่าวไทยและบนฝั่ง งานบุยย์ พ่นสี พ่นทราย ติดตั้งนั่งร้าน เครื่องอัดก๊าซ และ จำหน่ายชิ้นงาน ชิ้นส่วน อะไหล่ ที่ใช้สำหรับงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องที่เน้นความเที่ยงตรงแม่นยำ และ คุณภาพสูง พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านงานซ่อมเฉพาะทางสำหรับเทคนิคขั้นสูง