บริษัท โพรเฟสชันนัล พีซี เซอร์วิส จำกัด has posted 1 job

บริษัท โพรเฟสชันนัล พีซี เซอร์วิส จำกัด

บริษัท โพรเฟสชันนัล พีซี เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ TOA GROUP เพื่อเข้ามาบริหารจัดการด้านการสรรหาทรัพยากรบุคคล และสวัสดิการให้กับพนักงานขาย (PC) ประจำแบรนด์สีทีโอเอ สีกัปตัน สีปามมาสติก และเครืองมือช่างเรียว