บริษัท โกลด์ มาสเตอร์ จำกัด (มหาชน) has posted 1 job

บริษัท โกลด์ มาสเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับทองคำบริสุทธิ์ 99.99% รายแรกของโลก แบรนด์ GOLD MASTER

มีความประสงค์รับสมัครบุคลากร  ที่มีความสามารถและมีความกระตือรือร้นเข้าร่วมงานจำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท