บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จำกัด has posted 1 job

บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จำกัด

บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จำกัด ตั้งอยู่ที่ 154 หมู่ 5 ต.หนองหนาม อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

บนเนื้อที่กว่า 150 ไร่ โดยทางบริษัทได้สร้างศูนย์วิจัยและโรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์ (research center and seed processing plant)
ที่ทันสมัยเพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ มีกำลังผลิต13,200 ตันต่อปี มีมาตรฐานด้านกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
เราตระหนักว่าประสิทธิภาพอันเหนือชั้นนั้นต้องเริ่มจากเมล็ดพันธุ์ชั้นดี โดยบริษัทมีพันธมิตร นักปรับปรุงพันธุ์ในการศึกษาและวิจัย ปรับปรุงพันธุ์ เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ลูกผสม ตลอดจนเมล็ดพันธุ์คุณภาพชั้นดี ออกจำหน่ายให้กับเกษตรกร ด้วยพันธมิตรและประสบการณ์ที่เรามี โดยมีวิสัยทัศน์ “บริษัทมีความมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำของบริษัทคนไทยในอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์แห่งภูมิภาคเอเซีย ที่ขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมและตั้งอยู่บนธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน”