บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด has posted 7 jobs

บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตราสัญลักษณ์ GMP เครื่องหมายฮาลาลเครื่องหมายการค้าCarnipure TM รับรองจากหน่วยงานความปลอดภัยทางด้านอาหารประจำ สหภาพยุโรป (European Food Safety Authority, EFSA) และกระทรวงสุขภาพแรงงานและสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Health, Labour and Welfare, Japan) และ ISO 9001 : 2015

 

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. ส่วนลดพิเศษในการซื้อสินค้า
3. ทำความดี
4. อาหารและเครื่องดืม
5. สังคมและสันทนาการ
6. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
7. แบรนด์เยี่ยมไข้
8. ชุดยูนิฟอร์ม
9. เบี้ยขยัน
10.การรักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพประจำปี
11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
12. สัมมนาประจำปี
13. ทุนการศึกษาพนักงาน
14. เงินโบนัส
15. เงินช่วยเหลือพนักงาน
16. การให้กู้ยืม
17. ประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับพนักงาน
18. เงินอวยพรแต่งงาน
19. เงินค่าทำขวัญบุตรแรกเกิด
20. ทุนการศึกษาบุตร
21. ค่าเลี้ยงดูบุตรที่ให้กำเนิดด้วยตัวคนเดียว
22. ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
23. ประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับครอบครัวพนักงาน
24. ลูกกตัญญู
25. รางวัลทำงานนาน
26. ห้องพักพนักงาน
27. เงินบำเหน็จเกษียณอายุ
Information
  • Address Line 1 40 ถนนค้อใหญ่ ตำบลตลาด
  • City Maha Sarakham Thailand
  • Postcode 44000
  • Phone 043-721275 ต่อ 101, 102, 061-028-4445 ต่อ 101, 102
  • Website www.verena.co.th
  • pornchai@verena.co.th