บริษัท เยนเนอรัล ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด has posted 7 jobs

บริษัท เยนเนอรัล ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด

บริษัท เยนเนอรัล ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด เปิดดำเนินการมากว่า 20 ปีเป็นบริษัทที่มีความมั่นคง ปัจจุบันมีพนักงานร่วม 300 คนมีสวัสดิการหลายอย่างอาทิ ที่พักฟรี การปรับค่าจ้างประจำปี โบนัส และการท่องเที่ยวประจำปี