บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด has posted 2 jobs

บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด

    

             บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2554 โดยมีทีมงานคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์ในด้านวิศวกรรมพลังงานทางเลือก
             ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 323 ล้านบาท
             ดำเนินกิจการทางด้านพลังงานทางเลือกแบบครบวงจร ทั้งก๊าซปิโตรเลียมเหลว ( LPG ) ก๊าซธรรมชาติ ( NGV ) และก๊าซธรรมชาติเหลว ( LNG )
             บริษัท ดำเนินงานด้านก่อสร้างสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ , จัดหา ติดตั้ง วางระบบ และ ซ่อมบำรุงเครื่องสูบอัดก๊าซธรรมชาติ และอุปกรณ์ในสถานี
               ก๊าซธรรมชาติ จัดหา ประกอบ และซ่อมบำรุงรถขนส่งก๊าซธรรมชาติ จำหน่ายถังบรรจุก๊าซธรรมชาติ ติดตั้งระบบเชื้อเพลิงสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
และดำเนินงานด้านขนส่งวัตถุอันตราย
  บริษัทฯ มีความพร้อมทางด้านบุคลากร ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและมีประสบการณ์ด้านพลังงานทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่งเพื่อให้
               บริการแก่ลูกค้าที่มีความต้องการในการใช้เชื้อเพลิง ( LPG ) และก๊าซธรรมชาติเหลว ( LNG )

      
        
            เป็นผู้นำในธุรกิจก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และราคา ด้วยบริการระดับมาตรฐานโลก
            ยึดถือความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งในการประกอบธุรกิจ
        
            สรรค์สร้างทุกสิ่งให้เป็นไปได้ ด้วยความทุ่มเทอย่างสุดกำลัง เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

 

        
            เป็นผู้นำในธุรกิจก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และราคา ด้วยบริการระดับมาตรฐานโลก
            ยึดถือความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งในการประกอบธุรกิจ
        
            สรรค์สร้างทุกสิ่งให้เป็นไปได้ ด้วยความทุ่มเทอย่างสุดกำลัง เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
Information
  • Address Line 1 บ้านเลขที่ 9/199 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่
  • Address Line 2 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  • City Nonthaburi Thailand
  • Postcode 11120
  • Phone 02-961-6655
  • Website www.biggas-technology.com
  • pornpimol@biggas.co.th